XII edycja nagrody Świadek Historii. Zgłoszenia do 31 maja 2023

Oddział IPN w Krakowie oraz Delegatura IPN w Kielcach zapraszają instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania lokalnych kandydatów w XII edycji nagrody honorowej Świadek Historii.

Nagroda Świadek Historii wręczana jest osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii narodu polskiego w regionie oraz wspierającym pion edukacyjny IPN w dziele edukacji historycznej. Przyznaje ją Kapituła, której przewodniczy prezes IPN. Laureatem może zostać osoba fizyczna, instytucja, stowarzyszenie lub organizacja, jak również osoba nie będąca obywatelem polskim. Nagrodę można przyznać pośmiertnie.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć oraz dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi. Do wniosku należy dodać wypełnione załączniki – do pobrania.

Wnioski należy przesłać do 31 maja 2023 r. na e-mail: oddzial.krakow@ipn.gov.pl, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków.

Laureaci nagrody Świadek Historii z lat poprzednich

 • 2012
  kard. Franciszek Macharski, Stanisław Malara, Paweł Perchel, Adam Roliński, ppłk. Jerzy Wesołowski, Władysław Skalski (pośmiertnie)
 • 2013
  Kazimierz Cholewa, Andrzej Jankowski, Józef Jarno, Anna Łakomiec, ks. Władysław Palmowski, Bogusław Sonik, Zofia Dubjelova (pośmiertnie)
 • 2014
  Stanisław Handzlik, Małgorzata Janiec, Tadeusz Kowalczyk, Zbigniew Paliwoda, Andrzej Szkaradek, Pelagia Potocka (pośmiertnie)
 • 2015
  Jan Banaśkiewicz, Michał Siwiec-Cielebon, Wojciech Grzeszek, Robert Mazur, Wacław Szacoń, Stanisław Szuro
 • 2016
  Tadeusz Bieńkowicz, Jadwiga Duda, Wojciech Lubawski, Wojciech Narębski, Danuta Żbikowska, Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach
 • 2017
  Stanisław M. Jankowski, Karol Tendera, Aleksandra Szemioth, Ryszard Majdzik, Zofia Wieczorek-Nowak, Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury” – „Nurt”
 • 2018
  Wanda Półtawska, Amelia Dunin, Jerzy Bukowski, Antoni Wiatr, Józef Wieczorek, Wojciech Zapała
 • 2019
  Adrienne Körmendy, Jolanta Kulińska, Urszula Oettingen, Janusz Baster, o. Jerzy Pająk OFMCap, Stowarzyszenie NZS 1980 
 • 2020
  dr Maria Żychowska, ppłk dr Janusz Kamocki „Mamut”, ppłk Janusz Sermanowicz „Dyzma”, Jacek Smagowicz, Jerzy Giza, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
 • 2021
  Jerzy Basiaga, Andrzej Kostrzewski, Łukasz Łaganowski, Zbigniew Siekański, Polskie Towarzystwo Historyczne w Nowym Sączu, Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi
 • 2022
  Krystian Brodacki, Marek Godlewski, kpt. Stanisław Pazurkiewicz, Danuta Szegda-Pestka, Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu

Nagroda Honorowa Świadek Historii – regulamin, formularze wniosków, wymagane załączniki (do pobrania)

Podziel się tą informacją: