Upamiętnienie rocznicy pierwszej deportacji Polaków w głąb ZSRS

Krakowskie obchody 83. rocznicy pierwszej masowej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS odbyły się 10 lutego 2023 r. Organizatorami uroczystości byli: Wojewoda małopolski Łukasz Kmita, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie dr hab. Filip Musiał oraz prezes Zarządu Związku Sybiraków Oddział Kraków Józef Kołodziej. Krakowianie zebrali się na pl. ojca Adama Studzińskiego, u podnóży Wawelu, w miejscu gdzie obok Krzyża Katyńskiego, znajduje się tablica „W hołdzie zesłańcom Sybiru, ofiarom Golgoty Wschodu”. Na miejscu znaleźli się przedstawiciele środowisk kombatanckich i niepodległościowych, w tym przedstawiciele Sybiraków a także reprezentanci Wojska Polskiego. Warto dodać, iż według danych Związku Sybiraków, ogółem w czterech deportacjach wywieziono na Sybir i do Kazachstanu ponad 1,3 mln obywateli polskich (niestety, nadal nie ustalona została, precyzyjna liczba ofiar zbrodniczego sowieckiego planu).

Tekst i fotografie: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: