Wnętrze zabytkowej kamienicy odzyskało blask

Wchodząc do kamienicy przy ul. Sobieskiego 17 można się wprost zachwycić! Wystarczy spojrzeć w górę i zobaczyć odnowione malowidła z końca XIX w. Ich renowacja była ostatnim etapem remontu klatki schodowej w tym zabytkowym budynku.

Odnowienie malowideł wewnątrz kamienicy było ostatnim etapem remontu klatki schodowej. Wcześniej wykonano tam renowację i rekonstrukcję stolarki drzwiowej, remont schodów drewnianych oraz kamiennych, a także ceramicznych posadzek.

Wykonana w 2022 r. konserwacja polichromii polegała na uczytelnieniu kompozycji malowideł i motywów figuralnych na ścianach i suficie w sieni oraz ornamentów na klatce schodowej. Znaczne części malowidła, w formie „boniowania” na ścianach klatki schodowej, zostały odtworzone.

Budynek stanowi własność Skarbu Państwa. Renowacja została sfinansowana z dotacji celowej wojewody małopolskiego. Nad pracami czuwał Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.


Kamienica przy ul. Sobieskiego 17 w Krakowie została wzniesiona w latach 1890-1891, według projektu krakowskiego architekta Leopolda Tlachny. Budynek jest wpisany do gminnej oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Fot. ZBK

Podziel się tą informacją: