Zapraszamy na weekendowe spacery z „Przyjacielem Krakowa”

Koło Grodzkie PTTK zaprasza na kolejne spacery po Krakowie w ramach akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”. To doskonała okazja, aby połączyć pasję do historii i tradycji swojego miasta ze zdrową rywalizacją. Stawką są odznaki: brązowe, srebrne i złote oraz wyróżnienie najwyższe dla miłośników podwawelskiego grodu – złota odznaka z pawim piórem!

Piątek, 6 stycznia:

 • wspólny spacer (dla wszystkich odznak): „Szlakiem krakowskiego LajkonikaKonik zwierzyniecki, czyli Lajkonik to stary ludowy obrzęd związany ze Zwierzyńcem, pochodzący co najmniej z XVIII w. Znany nam w dzisiejszej postaci, ukształtował się w XIX wieku, ale do dziś nie jest w pełni wyjaśniona jego geneza. Idąc szlakiem Lajkonika bądźmy zauroczeni, zakochani w tradycji, bierzmy z niej to, co w przeszłości było najlepsze, niech nasze upodobanie wszystkiego, co przeszłe przeżyje także nas.
  Spotkanie o godz. 10.00 na pętli autobusowej na Salwatorze.

Sobota, 7 stycznia:

 • dla odznaki brązowej: „Kraków w epoce baroku”
  Kolejny po renesansie styl w architekturze, który nastał to barok – wrażenie, ruch, niepokój, dynamiczne kompozycje. Wszystkie cechy tego stylu panującego od końca XVI w. do połowy wieku XVIII odnajdujemy w budowlach krakowskich zarówno sakralnych, gdzie przykładem są pełne piękna kościoły św. Piotra i Pawła czy św. Anny, jak również w budowlach świeckich jak pałace: Wodzickich, Lubomirskich, Zbaraskich. A co to za pałace? Ot zagadka!
  Spotkanie o godz. 9.30 przed Domem Turysty PTTK – Hotelem „Wyspiański”, ul. Westerplatte 15/16.
 • dla odznak srebrnej i złotej: „Zakony i klasztory – oo. franciszkanie i ss. klaryski”
  Ojcowie franciszkanie to inaczej Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych, który bierze swój początek w 1208 r. od świętego Franciszka z Asyżu. Do Krakowa przybyli w 1237 r., gdzie książę Bolesław Wstydliwy ufundował im kościół. Pierwotny wczesnogotycki, rozbudowany w XV w., spłonął podczas wielkiego pożaru miasta w 1850 r. Obecny kościół, neogotycki, zachował elementy pierwszej świątyni. Niezwykle interesujące są doskonale zachowane XV-wieczne krużganki, ozdobione średniowiecznymi freskami i galerią portretów biskupów krakowskich.
  Siostry klaryski to żeński zakon franciszkański kontemplacyjny, ściśle klauzurowy, założony przez św. Klarę z inspiracji św. Franciszka z Asyżu. Do Polski został sprowadzony przez bł. Salomeę do Zawichostu, koło Sandomierza. Ale już w 1316 r. został przeniesiony do Krakowa. Kościół św. Andrzeja, który do sióstr należy, to jeden z najstarszych kościołów Krakowa fundowany jako romański. Pod koniec XVII w. nastąpiła barokizacja wnętrza kościoła
  Spotkanie o godz. 10.00 przed Domem Turysty PTTK – Hotelem „Wyspiański”, ul. Westerplatte 15/16.

Niedziela, 8 stycznia:

 • dla odznaki brązowej: „Tablice pamiątkowe w obrębie Starego Krakowa” Spacerując po naszym mieście możemy często nie zauważyć, jak wiele na budynkach jest tablic pamiątkowych. Upamiętniają one nie tylko zasłużone dla Krakowa postacie, ale także ważne wydarzenia z życia naszego miasta oraz kraju. Z każdą z nich związana jest konkretna historia, którą na pewno warto poznać.
  Spotkanie o godz. 9.30 przed Domem Turysty PTTK – Hotelem „Wyspiański”, ul. Westerplatte 15/16.
 • dla odznak srebrnej i złotej: „Stradom – jego historia i zabytki”
  Stradom to przedmieście dawnego Krakowa, które rozciągało się na południe od Wawelu, za bramą Grodzką. Od 1335 r. rozdzielało Kazimierz od Krakowa. Zamieszkiwali go ludzie pełniący posługę wobec dworu i grodu. Nazwa Stradom wywodzi się od włoskiej nazwy la strada, co oznacza drogę wykładaną kamieniami.
  Z zabytków przy dzisiejszej ulicy Stradom najpiękniej prezentuje się kościół i klasztor misjonarzy. Bardzo ciekawa jest kamienica pod nr 13 Biekierskich, gdzie kiedyś mieścił się hotel Pod Białą Różą, w którym czterokrotnie nocował francuski pisarz H. Balzac, a kamienica nr 11 to dawny Hotel Londyński.
  Spotkanie o godz. 9.00 pod Wawelem, na placu o. Adama Studzińskiego.

Szczegółowe informacje o akcji, program na cały miesiąc, regulamin zdobywania odznaki można uzyskać na stronie internetowej kologrodzkie.pl.

Fot. Jan Graczyński

Podziel się tą informacją: