Konkurs na wystawę stałą Muzeum KL Plaszow

Muzeum KL Plaszow w Krakowie zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej. Warunkiem udziału jest dostarczenie nie później niż do 29 września wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Termin składania prac konkursowych mija 25 listopada. Pula nagród wynosi 45 tysięcy złotych. Dodatkowo autor najlepszej pracy zostanie zaproszony do negocjacji dotyczących realizacji umowy na wykonanie projektu wystawy stałej w Muzeum KL Plaszow.

Celem konkursu jest wybranie spośród zgłoszonych prac estetycznej, atrakcyjnej i funkcjonalnej koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej w Muzeum – Miejscu Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji), która będzie zgodna z charakterem miejsca pamięci.

Muzeum KL Plaszow obejmuje obszar 37 ha powierzchni byłego obozu wraz z zachowanym historycznym budynkiem, tzw. Szarym Domem, oraz Memoriał, który powstanie poza terenem dawnego KL Plaszow. Te trzy autonomiczne elementy będą ze sobą ściśle powiązane i stworzą narracyjną całość. Dominującym przekazem jest autentyzm zaświadczający o historii miejsca, wciąż zapisany w terenie poobozowym.

W ramach konkursu uczestnicy przygotowują:

  1. Propozycję aranżacji sali ekspozycyjnej w Szarym Domu
  2. Koncepcję rozplanowania wystawy w Memoriale
  3. Szczegółowe rozplanowanie jednego segmentu ekspozycji w Memoriale
  4. Koncepcję prezentacji zabytków archeologicznych.

Planowana wystawa stała będzie się składać z dwóch uzupełniających się części prezentowanych zarówno w Memoriale, jak i Szarym Domu. Szary Dom będzie miejscem, w którym głos oddany zostanie przede wszystkim świadkom. Przez ich wypowiedzi dotyczące doświadczeń obozowych odwiedzający zapoznają się z emocjonalną, osobistą stroną historii KL Plaszow. Oprócz wystawy w budynku znajdą się również sala kontemplacji oraz mediateka. Z kolei ekspozycja prezentowana w Memoriale w chronologiczny sposób wprowadzi odwiedzających w historię KL Plaszow i przygotuje do wizyty w miejscu pamięci.

Konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej jest kontynuacją procesu upamiętnienia KL Plaszow powierzonego w 2016 r. Muzeum Krakowa, a od ubiegłego roku kontynuowanego przez nową instytucję kultury – Muzeum KL Plaszow. Celem konkursu jest ostateczne wyłonienie najlepszej pracy konkursowej, której autorzy oprócz nagrody pieniężnej otrzymają zaproszenie do negocjacji umowy na kompleksowe wykonanie projektu całej wystawy stałej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znaleźć można na stronie internetowej www.plaszow.org.

Fot. Jan Graczyński

Podziel się tą informacją: