Kraków uczcił pamięć Polaków – ofiar pierwszej niemieckiej egzekucji publicznej

26 czerwca 2022 r minie 80 lat od pierwszej publicznej egzekucji przeprowadzonej przez Niemców w Krakowie. Dr Anna Czocher reprezentująca Oddział IPN w Krakowie oraz przedstawiciele Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Obszar Południowy złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku na ul. Wodnej.

Uroczystość rozpoczęła Małgorzata Janiec, prezes  Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Obszar Południowy, witając przybyłych na te okoliczność przedstawicieli instytucji oraz kombatantów. Następnie ks ppor. Jarosław Chlebda, kapelan Wojsk Obrony Terytorialnej odmówił modlitwę za dusze straconych w tym miejscu kolejarzy. Dr Anna Czocher wygłosiła okolicznościowy wykład, w którym opowiedziała zebranym szczegóły okoliczności mordu. Następnie przedstawiciel Wojewody Małopolskiego Radosław Ostrożański oraz inni obecni na uroczystości reprezentanci różnych środowisk patriotycznych złożyli kwiaty oraz zapalili znicze pod obeliskiem.

26 czerwca 1942 r. przy torach kolejowych obok stacji Kraków Płaszów powieszono siedmiu Polaków. Ofiarami okupantów padli kolejarze, a egzekucja była niemieckim odwetem za wykolejenie pociągu wojskowego. Do jej wykonania Niemcy zmusili oddział żydowskiej policji porządkowej Jüdischer Ordnungsdienst. Okupantom chodziło o zastraszenie Polaków i podburzenie ich przeciwko Żydom, jako bezpośrednim wykonawcom egzekucji.

Niemiecki terror w Krakowie nasilił się zwłaszcza jesienią 1943 r., gdy generalny gubernator, niemiecki zbrodniarz Hans Frank podpisał rozporządzenie o tzw. sądach doraźnych. Od tego momentu co kilka tygodni na ulicach Krakowa odbywały się publiczne egzekucje zakładników.

Tekst: IPN Kraków/Fot: Żaneta Wierzgacz (IPN Kraków)

Podziel się tą informacją: