W Krakowie zmarła Zofia Sokołowska, uczestniczka Akcji Specjalnej „Koppe”

27 stycznia 2022 r. zmarła Zofia Sokołowska „Dzidzia”. Odeszła ostatnia z uczestników Akcji Specjalnej „Koppe”, przeprowadzonej 11 lipca 1944 r. przez żołnierzy harcerskiego batalionu „Parasol” i Kedywu Okręgu Kraków AK.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 9 lutego. O godz. 10.20 rozpocznie się msza święta w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Zofia Sokołowska, mając 16 lat, wstąpiła w 1942 r. do Związku Odwetu ZWZ. Przyjęła pseudonim „Dzidzia” i otrzymała przydział do służby łączności. Była łączniczką przewożącą pocztę i prasę konspiracyjną oraz kurierką dostarczającą broń i materiały dywersyjne. Wiosną 1944 r. znalazła się w grupie dziewcząt wyznaczonych do przygotowania i uczestniczenia w akcji mającej na celu likwidację Wilhelma Koppego, wyższego dowódcy SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie. Była jedną z kilku łączniczek, które sygnalizowały przejazd wozu wiozącego Koppego.

W 1944 r, po sformowaniu Samodzielnego Batalionu „Skała”, brała udział w potyczkach i bitwach Baonu w sierpniu i wrześniu.
W ostatnich latach uczestniczyła we współorganizowanych przez krakowski oddział IPN uroczystościach rocznicowych Akcji Specjalnej Koppe. Gościła także na sesji naukowej, poświęconej akcji, zorganizowanej w 70. rocznicę tego wydarzenia.

Zofia Sokołowska była niezwykle skromna, nie zabiegała o zaszczyty i honory. Dzieląc się wspomnieniami z harcerzami, którym bliska jest historia i tradycja Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej, nigdy nie zaznaczała swojego wkładu w walkę zbrojną z okupantem.

Zofia Sokołowska. Fot. Marcin Kapusta

Podziel się tą informacją: