Najmłodsi krakowianie zwiedzają Kraków

Urząd Miasta Krakowa wraz z krakowskimi przewodnikami miejskimi przygotował specjalny projekt edukacyjny, dzięki któremu najmłodsi krakowianie mieli możliwość poznania naszego miasta.

Przewodnicy miejscy po Krakowie przeprowadzili prawie blisko 400 spotkań z przedszkolakami i uczniami objętymi nauczaniem początkowym. Kreatywność przewodników i atrakcyjna forma zajęć spowodowały wielkie zainteresowanie nauczycieli i uczniów krakowskich szkół.

Prelekcje i wycieczki były prowadzone na podstawie skryptów, które zostały opracowane zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Materiały te, zostały zamieszczone na Portalu Edukacyjnym UMK, dzięki czemu rodzice i nauczyciele mają możliwość samodzielnego zorganizowania wycieczek po Krakowie. Tematyka wycieczek i prelekcji dedykowana jest krakowskim legendom, historycznym dzielnicom miasta oraz dawnym mieszkańcom Wawelu. Przewodnicy wykorzystują także specjalnie przygotowane rekwizyty i stroje, dzięki czemu dzieci są jeszcze bardziej zainteresowane historią Krakowa.

Ponadto, prezydent Krakowa objął honorowym patronatem ogólnopolski konkurs dla szkół pn. „Legendy Krakowskie”. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o Krakowie i okolicach, a także rozbudzanie w uczniach kreatywności i umiejętności pracy zespołowej. Zadaniem uczestników było stworzenie materiału audiowizualnego na temat legend krakowskich. Zwycięska klasa z Legionowa 26 października w ramach nagrody za zajęcie pierwszego miejsca zwiedziła Kraków z przewodnikiem. Zajęcia zostały zorganizowane przez jedno z krakowskich stowarzyszeń przewodnickich przy współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.

Fot. Stowarzyszenie Oświatowe Zamek Królewski w Krakowie

Podziel się tą informacją: