Straż miejska świętuje 30-lecie istnienia

W kwietniu 1991 roku, Kraków jako pierwsze miasto w Polsce zorganizował własną samorządową służbę mundurową. Z okazji 30-lecia Straży Miejskiej Miasta Krakowa 27 sierpnia odbyły się oficjalne uroczystości związane z tym jubileuszem.

Na placu apelowym Oddziału Prewencji Policji, przy ul. Wł. Łokietka odbyły się uroczystości z okazji święta straży miejskiej z udziałem prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego i komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa Jerzego Mądrzyka.

– Trudno dzisiaj wyobrazić sobie Kraków bez strażników miejskich i to nie tylko wtedy, gdy trzeba zabezpieczać ważne uroczystości, czy wizyty, nie mówiąc o imprezach masowych. Straż wykonuje też wiele zadań drobnych, praktycznie niezauważalnych dla mieszkańców ale istotnych dla ich komfortu życia – podkreślił prezydent Jacek Majchrowski witając gości – podkreślił prezydent Jacek Majchrowski.

Zwrócił również uwagę na działalność edukacyjną straży. Realizowane przez straż programy skierowane są do różnych środowisk – dzieci, młodzieży, osób starszych czy wspólnot osiedlowych. Bardzo dobrze układa się współpraca straży z placówkami oświatowymi – szkołami, domami kultury. Funkcjonariusze z Referatu Profilaktyki pamiętają o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży zarówno w czasie roku szkolnego, jak i w trakcie letnich oraz zimowych wakacji.

Okrągła rocznica to dobra okazja, aby podsumować 30 lat funkcjonowania w mieście i sięgnąć po statystyki:

  • 1991 – 155 strażników, 4 810 przyjętych zgłoszeń od mieszkańców, 28 443 interwencji
  • 2001 – 243 strażników, 21 753 zgłoszeń, 45 898 interwencji
  • 2011 – 503 strażników, 4 523 zgłoszeń, 155 420 interwencji
  • 2021 – 537 strażników, do sierpnia przyjęto 61 472 zgłoszenia i podjęto 76 277 interwencji.

Na przestrzeni lat zmienił się również sprzęt jakim dysponuje straż, w 1991 roku formacja dysponowała 11 pojazdami (Łady, Nysa, Żuk i Tarpan), w 2021 – 90 pojazdami, 7 motorowerami, a duża część z nich to pojazdy hybrydowe bądź elektryczne.

Na zakończenie swojego wystąpienia prezydent odwołując się do historii wręczył komendantowi replikę halabardy, jakiej hetmani ratuszni, protoplaści strażników miejskich od 1257 roku, używali do utrzymania porządku w mieście.

W trakcie oficjalnej części uroczystości wręczono nagrody oraz odznaczenia, przyznawane przez Prezydenta RP: Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi, Złote i Srebrne Medale za Długoletnią Służbę, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę oraz Odznaki Honoris Gratia.

Prezydent Jacek Majchrowski wręczył również dyplomy i upominki wkonkursie na Najlepszego Strażnika Roku SMMK:

  • I miejsce – strażnik Leszek Praszkiewicz                                     
  • II miejsce –  młodszy strażnik Tamara Szczęśniak
  • III miejsce – młodszy strażnik Mateusz Droński

Straż Miejska Miasta Krakowa przygotowała specjalne medale pamiątkowe z okazji swojego 30-lecia dla osób, które wspierają formację w działaniach na rzecz poprawy porządku publicznego w Krakowie.

Fot: Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Podziel się tą informacją: