Kto w tym roku powinien otrzymać Nagrodę Miasta Krakowa?

Rozpoczął się etap zgłoszeń do „Nagród Miasta Krakowa – 2021”. Kandydatów do nagrody można proponować w następujących dziedzinach: kultura i sztuka, nauka i technika oraz sport. Wyróżnienia trafią także do absolwentów krakowskich wyższych uczelni, którzy przygotowali szczególnie wartościowe prace dyplomowe.

Laureaci Nagród Miasta Krakowa – 2021 zostaną uhonorowani za konkretne osiągniecia lub całokształt dokonań w kategoriach obejmujących następujące dziedziny:

  • kultura i sztuka – w zakresie twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej i filmowej oraz w dziedzinie działalności kulturalnej w Krakowie, a także w zakresie upowszechnienia kultury Krakowa w kraju i za granicą;
  • nauka i technika – w zakresie prac naukowo-badawczych, edytorskich, projektowych, konserwatorskich, nowych rozwiązań procesów technologicznych oraz za osiągnięcia dotyczące organizacji i zarządzania;
  • sport – za wybitne osiągnięcia w zawodach rangi mistrzostw Europy, świata, olimpiady, za ustanowienie rekordów oraz znaczące osiągnięcia w zakresie rozwoju, upowszechnienia i propagowania kultury fizycznej i sportu na terenie Krakowa;
  • za prace dyplomowe – wyróżnienia dla absolwentów krakowskich wyższych uczelni za szczególnie wartościowe prace.

W konkursie preferowane będą osiągniecia mające bezpośredni lub pośredni związek z Krakowem poprzez osobę kandydata, miejsce wyczynu lub powstania pracy oraz tematykę. W przypadku prac dyplomowych nagrody będą przyznane za prace powstałe w Krakowie, dotyczące Krakowa, obronione w 2020 roku. 

Zgłaszanie kandydatów do nagrody

Kandydatów do nagród zgłaszają związki i środowiska twórcze, instytucje artystyczne, kulturalne, wydawnicze, szkoły wyższe i instytuty naukowo-badawcze, towarzystwa naukowe oraz inne organizacje. Osoby fizyczne nie mogą wnioskować o przyznanie nagród; wnioskujący nie może zgłosić własnej kandydatury.

Formularze wniosków o nagrody można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa – link tutaj. Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w kancelarii magistratu, okienko nr 5, pl. Wszystkich Świętych 3-4, do 15 lipca 2021 roku. W przypadku prac dyplomowych wymagany jest egzemplarz pracy wraz z krótkim streszczeniem (maks. 1 strona A4).

Laureaci Nagród Miasta Krakowa otrzymują medal, dyplom i nagrodę finansową. W gronie dotychczasowych nagrodzonych  znajdują się osoby z ważnymi dokonaniami dla nauki, jak też artyści i twórcy uznani na arenie krajowej i międzynarodowej.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK pod numerem tel. 12 616 1918.

Fot: Wiesław Majka

Podziel się tą informacją: