Trzeciomajowe uroczystości w Krakowie

Przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, wojska i innych służb mundurowych, kombatanci, delegacje organizacji społecznych i korpusu dyplomatycznego, a także wielu krakowian uczestniczyło 3 maja 2021 r. w uroczystościach upamiętniających 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Krakowski IPN reprezentował dyrektor oddziału dr hab. Filip Musiał.

W katedrze wawelskiej metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski odprawił mszę świętą w intencji ojczyzny. Po nabożeństwie zebrani przeszli na pl. o. Studzińskiego, gdzie złożono kwiaty pod Krzyżem Katyńskim.

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Matejki odbyła się ostatnia część uroczystości, przebiegająca według wojskowego ceremoniału. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie płk Marcin Żal wręczył nominację na stopień kapitana 95-letniemu Wacławowi Szaconiowi „Czarnemu”, żołnierzowi Narodowej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej, działaczowi Zrzeszenia WiN. Pod koniec II wojny światowej i w pierwszych latach powojennych Wacław Szacoń walczył w antykomunistycznych oddziałach Hieronima Dekutowskiego „Zapory” i Zdzisława Brońskiego „Uskoka”. W 1949 r. został aresztowany przez bezpiekę. Po torturach skazano go w trybie doraźnym na czterokrotną karę śmierci, zamienioną potem na dożywotnie więzienie. Celę opuścił dopiero w grudniu 1956 r. W PRL był inwigilowany przez bezpiekę.

Kpt. Szacoń jest honorowym prezesem Zrzeszenia WiN Obszar Południowy w Krakowie. W 2015 r. IPN wyróżnił go tytułem Świadek Historii. Został także odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości, Krzyżami Oficerskim oraz Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Medalem „Pro Bono Poloniae”.

Tekst i foto: IPN Kraków

Podziel się tą informacją: