Krakowski IPN odnowił grób Wacława Żmudzińskiego

Oddział IPN w Krakowie zakończył remont grobu Wacława Żmudzińskiego (1900-1940), weterana walk o niepodległość Polski. Mogiła znajduje się na cmentarzu komunalnym w Nowym Targu.

Wacław Żmudziński urodził się 2 września 1900 r. w Strzelnie. Od lutego 1918 r. służył w armii niemieckiej. W styczniu 1919 r. został aresztowany przez niemieckiego dowódcę pułku za działalność na rzecz organizowania polskich struktur na terenie Bydgoszczy. Podczas transportu aresztowanych udało mu się uciec. Ukrywał się do maja 1919 r.

Na początku listopada 1919 r. wstąpił ochotniczo do Batalionu Szturmowego III Okręgu Wojskowego we Wrześni. W marcu 1920 r. został przeniesiony do 167. pułku piechoty. Z tym pułkiem udał się na front wojny polsko-bolszewickiej. W czerwcu 1920 r. został ranny. Po powrocie z frontu służył kolejno w 67. pułku piechoty, 73. pułku piechoty, a następnie do 1938 r. w 3. pułku strzelców podhalańskich. Otrzymał Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921 oraz Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

Grób przez lata popadał w ruinę. IPN, w ramach kompleksowego remontu, odtworzył w granicie całość pierwotnie wykonanych w betonie elementów architektonicznych oraz ozdób.

Podziel się tą informacją: