157. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego w Krakowie.

Krakowskie obchody rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego odbyły się w czwartek 23 stycznia 2020 r. na cmentarzu Rakowickim. Szczególnie licznie przybyła młodzież, uczniowie szkół podstawowych i średnich. Zebrani upamiętnili zryw niepodległościowy sprzed 157 lat. Podobnie jak w latach ubiegłych z obowiązków mistrza ceremonii doskonale wywiązywał się Pan dr Konrad Meus z Instytutu Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie. Modlitwę za poległych i zmarłych powstańców poprowadził kapelan środowisk kombatanckich i niepodległościowych Krakowa, ojciec Jerzy Pająk kapucyn. Całość spotkania miała charakter wojskowy, ze względu na obecność warty honorowej i muzyków, którzy odegrali „Słuchajcie wszyscy” (na rozpoczęcie) i „Ciszę” (na zakończenie zebrania).

Uroczystość odbyła się tradycyjnie w orbicie kwatery Ra, gdzie pochowani są powstańcy listopadowi i styczniowi. Szkoły i inne instytucje wystawiły blisko 20 pocztów sztandarowych, przybyło również dodatkowo szereg innych uczniów, w grupach pod opieką nauczycieli. Obecni byli przedstawiciele organów samorządowych i państwowych, kombatanci, społecznicy, seniorzy i inni goście. W sumie ponad 300 osób. Na miejscu rozprowadzane były materiały edukacyjne upamiętniające Powstan

Tekst: Artur Jacha Fotografie A. Jachna, W.Pasiowiec

Zobacz informacje o poprzedniej 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Krakowie:

Obchody 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Krakowie
Podziel się tą informacją: