„Polscy Ormianie w drodze do niepodległej Polski” – konferencja naukowa

Biblioteka Kraków zaprasza 9-10 października na dwudniową konferencję naukową „Polscy Ormianie w drodze do niepodległej Polski”, której celem jest ukazanie wkładu społeczności ormiańskiej w polskie dziedzictwo kulturowe. Partnerami wydarzenia są Urząd Miasta Krakowa i Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Poza dwudniową sesją naukową planowana jest również publikacja tomu pokonferencyjnego oraz prezentacja czasowej wystawy „Ormianie Semper Fidelis – w drodze ku niepodległości”, udostępnionej przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, ukazującej historię polskich Ormian od przybycia do Lwowa, aż po współczesną ich działalność na terenie Rzeczpospolitej. Dużą część wystawy stanowią biogramy sylwetek słynnych polskich Ormian – znamienitych artystów, pisarzy, duchownych, naukowców, a przede wszystkim wielkich patriotów.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali pracownicy naukowi – wybitni specjaliści, zajmujący się tematyką społeczności ormiańskiej.

Program konferencji:

wtorek, 9 października, godz. 14.00-17.30, Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4

14.00-14.10: prezydent Krakowa, prof. dr hab. Jacek Majchrowski – inauguracja konferencji
14.10-14.20: wystąpienie ambasadora Republiki Armenii w Polsce, Edgara Ghazaryana
14.20-14.30: wystąpienia patronów honorowych
14.30-15.00: dr hab. Andrzej A. Zięba: „Przemiany tożsamości narodowej Ormian w dobie walk o niepodległość Polski, schyłek XVIII – połowa XX wieku”
15.00-15.30: prof. dr hab. Krzysztof Stopka: „Żołnierski etos Ormian w dawnej Polsce (XIV-XVIII wiek)”
15.30-16.00: przerwa kawowa
16.00-16.30: dr Stanisław Dziedzic: „Arcybiskup Józef Teodorowicz a sprawa niepodległości Polski”
16.30-17.00: prof. dr hab. Franciszek Ziejka: „Karol Antoniewicz – przedziwne losy lwowskiego Ormianina – Polaka”
17.00-17.30: dyskusja
środa, 10 października, godz. 10.00 – 14.30, Sala Fontany Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką” Biblioteki Kraków, ul. Szczepańska 1

10.00-10.30: prof. George A. Bournoutian: „The Emergence of the Present-day Armenian State”
10.30-11.00: Andrzej Krzeczunowicz: „Kornel Krzeczunowicz – wkład w niepodległą Polskę”
11.00-11.30: Monika Agopsowicz: „O, kochana Ojczyzno, jako żeś zniszczona! Ormiańscy wygnańcy z Kamieńca 1673 roku wobec Polski”
11.30-12.00: przerwa kawowa
12.00-12.30: prof. dr hab. Krzysztof Dybciak: „Patriotyczne przestrzenie w twórczości Zbigniewa Herberta”
12.30-13.00: dr hab. Ewa Danowska: „Wiadomości o polskich Ormianach ze zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”
13.00-13.30: Krzysztof Stefanowicz: „Kajetan Stefanowicz – żołnierz i artysta”
13.30-14.00: dr Tadeusz Skoczek: „Dawid Abrahamowicz jako przedstawiciel ugrupowania Podolaków i jego służba dla Polski”
14.00-14.30: dyskusja.

Podziel się tą informacją: