Pokaz filmu dokumentalnego „Wygnaniec” poświęconego postaci abpa Eugeniusza Baziaka – Kraków, 23 marca 2017

82-77841

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Telewizja Polska Oddział w Krakowie oraz Akademia Ignatianum w Krakowie zapraszają na pokaz filmu dokumentalnego w reżyserii Bogusławy Stanowskiej-Cichoń, który odbędzie się w czwartek 23 marca 2017 r. o godz. 18.00 w Auli Małej (s. 412) Akademii Ignatianum w Krakowie przy ul. Mikołaja Kopernika 26. Wstęp wolny.

Po filmie spotkanie z udziałem Jego Eminencji ks. kard. Mariana Jaworskiego, dyrektora Oddziału IPN w Krakowie i prorektora Akademii Ignatianum dr. hab. Filipa Musiała oraz autorki filmu Bogusławy Stanowskiej-Cichoń. Rozmowę poprowadzi dr Łucja Marek (IPN Oddział Kraków).

* * *

Arcybiskup Eugeniusz Baziak (1890-1862) – duszpasterz diecezji lwowskiej i krakowskiej przez lata skazany był na zapomnienie. Film ukazuje jego niezłomną postawę w czasie II wojny światowej wobec okupanta niemieckiego i rosyjskiego. Nadal mało znana jest historia życia abp Baziaka, dzielącego los duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej i po wojnie, zmuszonego do opuszczenia Lwowa – pasterza cierpiącego za wiarę, poddawanego wielogodzinnym przesłuchaniom i więzionego, duszpasterza, który w heroiczny sposób ratował Seminarium Lwowskie, konsekratora bpa Karola Wojtyły, który wskazał go na duszpasterza Archidiecezji Krakowskiej. Sam Ojciec Święty wspominał po latach: „Pamiętam jak dziś, że Arcybiskup wziął mnie pod rękę i wyprowadził do poczekalni, gdzie siedzieli księża, i powiedział: Habemus papam. W świetle późniejszych wydarzeń można powiedzieć, że były to słowa prorocze”.

Film powstał m.in. w oparciu o zachowane dokumenty IPN i materiały archiwalne Kurii Metropolitalnej w Krakowie i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II a także w oparciu o wspomnienia najbliższego współpracownika Arcybiskupa, jego sekretarza – kard. Mariana Jaworskiego oraz kard. Stanisława Dziwisza, bpa Mariana Buczka, ks. infułata Jerzego Bryły. O jego życiu i działalności duszpasterskiej mówią ks. abp Mieczysław Mokrzycki, bp Mariusz Leszczyński, ks. prof. Jan Machniak, ks. dr Jacek Waligóra, s. Stefania Jaworska, prof. Zbigniew Domosławski a także wielu innych świadków jego życia.

Film powstał w ramach Projektu Filmoteka Małopolska. Program został sfinansowany przez Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie ze środków przekazanych z budżetu Województwa Małopolskiego.

Podziel się tą informacją: