Nostalgicznie w przeszłość – pośrednictwo handlowe

Z przedwojennej prasy…

W okresie II Rzeczypospolitej a szczególnie w drugiej połowie lat 30-tych, ukazywało się wiele tytułów adresowanych do młodych ludzi. Ich odbiorcami były zarówno małe dzieci jak i starsza młodzież, a sama tematyka była bardzo różnorodna. Chcemy przypomnieć niektóre z nich. Na początek miesięcznik „Młody Obywatel” i kolejny ze zbioru artykułów poświęconych tematyce finansów czyli jak ówcześnie rozumiano podstawowe pojęcia używane przez finansistów.

„Młody Obywatel” wydawany był w latach 1935-1939. Adresatami miesięcznika były dzieci i młodzieży z zaangażowanych w Szkolnych Kasach Oszczędności (SKO) szkół powszechnych oraz średnich ogólnokształcących i zawodowych wszystkich szczebli w całej Polsce. W 1939 r. takich placówek było 14 tys. „Młody Obywatel” wprowadzał czytelników w tematykę społeczno-gospodarczą i edukował w zakresie finansów. Publikowano także artykuły o sytuacji politycznej i gospodarczej państwa oraz wiadomości z zagranicy, a rozrywki dostarczały działy kultura i sport. Redaktorem „Młodego Obywatela” był dziennikarz, publicysta i powieściopisarz Stanisław Strumph-Wojtkiewicz. Pismo było drukowane przez Zakłady Graficzne warszawskiego Domu Prasy.

Przedstawiamy kolejny numer miesięcznika gdzie przeczytamy o pośrednictwie handlowym.

Numery archiwalne miesięcznika ze zbioru prywatnego Mariusza Cupiała