Pomnik ku czci poległych w Bieżanowie

W 1935 r. powstał pomnik ku pamięci poległych podczas Wielkiej Wojny i w czasie walk o granice Polski. Po II wojnie światowej na południowej stronie pomnika umieszczono tablice upamiętniające ofiary niemieckich okupantów. Przy pomniku usytuowana jest macewa, upamiętniająca kilku obywateli polskich pochodzenia żydowskiego.