Nasze projekty

1. Młodzież pamięta® z „Tramwajem Patriotycznym”  (od 2002 roku)

Celem realizacji projektu jest propagowanie wiedzy historycznej i kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży. Idea ta, urzeczywistnia się poprzez aktywne uczestnictwo młodzieży w realizowanych w ramach projektu formach (m.in. „Tramwaj patriotyczny”, “Dla biało-czerwonej: rodzinny przejazd na rolkach ,„Biało-czerwona” dla przedszkolaka w krakowskich przedszkolach), połączone z rozpowszechnianiem podczas uroczystości rocznicowych okolicznościowych wydawnictw (Śpiewników polskich pieśni patriotycznych z kolorową wkładka tematyczną, a także biało czerwonych chorągiewek, plakatów, ulotek, wlepek i długopisów). Kolejnym edycjom naszego projektu towarzyszy rozśpiewany „Tramwaj patriotyczny” w Krakowie (od 2007 roku).  Projekt realizowany jest z okazji kolejnych rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

2. Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego (od 2002 r.)

Przegląd Twórczości Patriotycznej umożliwia młodzieży wypowiedzenie się na tematy, które są nierozłącznie związane z pojęciem i sensem współczesnego patriotyzmu. W zaproponowanej przez organizatorów szerokiej konwencji projektu mieszczą się zarówno prace plastyczne i literackie, jak i fotograficzne i filmowe.

3. Małopolski Historyczny Szlak Pamięci (od 2012 r.)

Małopolski Historyczny Szlak Pamięci to unikatowy w skali kraju projekt sieci szlaków historyczno-turystycznych łączących miejsca, wydarzenia i związane z nimi osoby, które wywarły duży wpływ na dzieje Małopolski i historię Polski. Obecnie realizujemy Szlak Powstania Styczniowego, I Kompani Kadrowej, Powstania Krakowskiego oraz Insurekcji Kościuszkowskiej. W ramach realizacji zadania m.in. postawiliśmy (do marca 2017) 37 tablic na terenie 20 małopolskich gmin.

4. „Bohaterowie naszej przeszłości”cykl spotkań z filmem historycznym
(od 2004 r.)

Celem cyklu spotkań z filmem historycznym jest przypominanie młodym ludziom bohaterskich postaci i najważniejszych wydarzeń z naszej najnowszej historii, o których pamięć jest jednym z elementów budujących zbiorową tożsamość Polaków.

5. Parada Szkolnych Patronów (od 2011 r.)

Parada szkolnych patronów to barwny, kolorowy pochód uliczny z udziałem dzieci i młodzieży reprezentującej krakowskie przedszkola, szkoły wszystkich typów oraz młodzieżowe domy kultury.

6. Pociąg pamięci o świętym Janie Pawle II /Kraków – Skawina – Kalwaria Zebrzydowska-Wadowice – Kraków/ (od 2011 r.)

Pociąg pamięci to wyjątkowe przedsięwzięcie kulturalno-edukacyjne dla mieszkańców Krakowa, którego nadrzędnym celem jest przypominanie osoby i dziedzictwa papieża Polaka.

7. Lotny Uniwersytet Historyczny (od 2014 r.)

Projekt realizowany przy współpracy Dzielnicy I, II,III VII Miasta Krakowa stawiający sobie za cel upowszechnianie wśród uczniów wiedzy na temat wielkich postaci naszej XIX i XX-wiecznej historii.

8. Strażnicy Pamięci (od 2012 r.)

Celem projektu jest m.in. opieka młodzieży nad miejscami pamięci oraz upowszechnianie wśród uczniów szkół i mieszkańców miasta, informacji na temat patronów ulic. Realizacja projektu odbywa się w porozumieniu z radami krakowskich dzielnic, co dodatkowo umacnia proces integracji w obrębie najbliższych ojczyzn. Wzmocnieniu tego procesu służyć mają także, wydawane w ramach projektu Śpiewniki polskich pieśni patriotycznych, zawierające oprócz popularnych utworów, dzielnicowe wkładki tematyczne. W ramach projektu organizowany jest m.in. konkurs „Patroni naszych ulic”.

9. Działalność wydawnicza (od 2004 r.)

W latach 2004-2013 wydaliśmy m.in. dwie edycje Śpiewnika Polskich Pieśni Patriotycznych przeznaczone dla Polaków zamieszkałych poza granicami kraju, osiem płyt z polskimi pieśniami patriotycznymi (utwory nagrane przez chóry szkolne), kalendarze historyczne /2007-2009/, grę planszową poświęconą pamięci Legionów J. Piłsudskiego „Przepustka”, specjalne wydawnictwo towarzyszące 100. rocznicy wymarszu I Kompani Kadrowej autorstwa Jana J. Kasprzyka).

W ostatnich trzech latach (2014-2017) zostały wydane m.in. książki: Wolne Miasto Kraków (1815-1846) Czas upadku, czas postępu; Czasy stanisławowskie (1764-1795); Swoszowice królewska perła siarką i wodami słynąca oraz Drogowskazy (z okazji Światowych Dni Młodzieży w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej – rozpowszechnianie bezpłatnie wśród pielgrzymów oraz przekazane do bibliotek krakowskich placówek oświatowych). Od 2004 r. wydawane są cyklicznie Śpiewniki polskich pieśni patriotycznych. Od 2012 roku w ramach projektu “Strażnicy Pamięci” sukcesywnie ukazują się śpiewniki z wkładkami tematycznymi poświęconymi historii krakowskich dzielnic. W 2017 r. ukazała się także mapa Małopolskiego Historycznego Szlaku Pamięci. Od stycznia 2017 roku wydajemy okolicznościowe „Karty z naszej historii – Polskie rocznice”.

10. “Polskie Rocznice”

W styczniu 2017 roku ukazała się pierwsza okolicznościowa karta z serii “Polskie Rocznice”. Co miesiąc wydawane są kolejne karty z cyklu, stemplowane specjalnymi  pieczęciami.