Upamiętnienie ofiar pierwszej publicznej egzekucji przeprowadzonej przez Niemców w Krakowie 26 czerwca 1942 r.

W 82. rocznicę zamordowania siedmiu Polaków, zastępca dyrektora krakowskiego IPN dr Michał Wenklar, przedstawiciele Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Obszar Południowy, władz miasta oraz środowisk patriotycznych, złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku na ul. Wodnej. Dr Wenklar przybliżył zebranym dramatyczne wydarzenia z 1942 r. w Krakowie.

26 czerwca 1942 r. przy torach kolejowych obok stacji Kraków Płaszów powieszono kolejarzy, a egzekucja była niemieckim odwetem za dywersję na kolei. Do jej wykonania Niemcy zmusili oddział żydowskiej policji porządkowej Jüdischer Ordnungsdienst. Okupantom chodziło o zastraszenie Polaków i podburzenie ich przeciwko Żydom, jako bezpośrednim wykonawcom egzekucji.

Fot. Żaneta Wierzgacz (IPN)

Niemiecki terror w Krakowie nasilił się zwłaszcza jesienią 1943 r., gdy generalny gubernator, niemiecki zbrodniarz Hans Frank podpisał rozporządzenie o tzw. sądach doraźnych. Od tego momentu co kilka tygodni na ulicach Krakowa odbywały się publiczne egzekucje zakładników.

Pierwsza publiczna egzekucja przeprowadzona przez Niemców w Krakowie 26 czerwca 1942 r. Źródło: Archiwum IPN/Tekst: IPN Kraków.

Podziel się tą informacją: