Dom im. Józefa Piłsudskiego będzie oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie

W Domu im. Józefa Piłsudskiego powstanie wystawa poświęcona Legionom Polskim i działalności niepodległościowej. 21 marca został podpisany w tej sprawie list intencyjny między miastem a Muzeum Narodowym w Krakowie, któremu przekazano do dyspozycji ten ważny historycznie budynek.

Sygnatariuszami listu są Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa i Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Zgodnie z zapisami dokumentu, budynek został przekazany do dyspozycji Muzeum Narodowego w Krakowie. Po remoncie i adaptacji obiektu, w ramach utworzonego oddziału muzeum, zorganizowana zostanie tam wystawa stała poświęcona Legionom Polskim i działalności niepodległościowej w XIX i XX wieku. Strony deklarują, że zagospodarowanie obiektu zostanie poprzedzone zawarciem stosownej umowy, która będzie regulowała zasady udostępnienia budynku Muzeum Narodowemu w Krakowie.

Dom im. Józefa Piłsudskiego powstał w latach 30. ubiegłego wieku w miejscu, z którego 6 sierpnia 1914 r. wyruszyła I Kompania Kadrowa strzelców Józefa Piłsudskiego. Przez długi czas było przedmiotem sporu między miastem, a Związkiem Legionistów Polskich, który prowadził tu kontrowersyjne Muzeum Czynu Niepodległościowego. Ze względu na uchybienia (m.in. niewłaściwa troska o zbiory czy zasady funkcjonowania placówki) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakazało działalności instytucji. Decyzja została opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności, ale Związek nie wydał eksponatów. Po egzekucji administracyjnej eksponaty trafiły do budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Orzeszkowej. Tam zajęli się nimi eksperci z Muzeum Narodowego w Krakowie.

W 2023 roku zakończyły się działania Krakowa pozwalające odzyskać budynek, który ma duże znaczenie dla historii miasta i kraju. W związku z brakiem dobrowolnej realizacji przez Związek Legionistów Polskich wyroku sądu nakazującego organizacji wydanie Domu im. Józefa Piłsudskiego, 16 listopada przeprowadzono czynności eksmisyjne, w wyniku których komornik przekazał budynek miastu.

Przypomnijmy, starania miasta o odzyskanie budynku rozpoczęły się w 2013 roku. Złożony został wówczas pozew przeciwko: Związkowi Legionistów Polskich (ZLP), Instytutowi Józefa Piłsudskiego, Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny, Fundacji Oleandry im. Józefa Piłsudskiego i Edwarda Śmigłego, Hurtowni Artykułów Sportowych o wydanie nieruchomości zabudowanej Domem im. Józefa Piłsudskiego. Więcej o działaniach miasta na rzecz odzyskania i ochrony budynku pisaliśmy na naszej stronie.

Fot. Bogusław Świerzowski/krakow.pl

Podziel się tą informacją: