115. rocznica urodzin gen. Elżbiety Zawackiej „Zo”

Z udziałem dyrektora krakowskiego oddziału IPN dr. hab. Filipa Musiała, pod popiersiem gen. Elżbiety Zawackiej „Zo” w parku Jordana w Krakowie odbyła się uroczystość z okazji 115. rocznicy urodzin jedynej kobiety wśród cichociemnych.

Elżbieta Zawacka w 1939 r. brała udział w obronie Lwowa, następnie zaangażowała się w działalność konspiracyjną jako kurierka i emisariuszka Komendy Głównej ZWZ-AK. Walczyła w powstaniu warszawskim. W 1952 r. za rzekome szpiegostwo została skazana przez komunistyczne władze na 10 lat pozbawienia wolności. Odsiedziała cztery, przechodząc wcześniej gehennę śledztwa.

Do swoich ostatnich dni działała na rzecz zachowania pamięci o wojennej działalności niepodległościowej Polaków. Została odznaczona m.in. Orderem Orła Białego oraz uhonorowana, przyznawanym przez IPN, tytułem Kustosza Pamięci Narodowej. W 2006 r. awansowano ją do stopnia generała brygady w stanie spoczynku. Zmarła w 2009 r.

Uroczystość w parku Jordana zorganizowała Jednostka Strzeleckiej 2077 w Krakowie. Współorganizatorem była firma PEGA.

Fot. Janusz Ślęzak (IPN)

Podziel się tą informacją: