XIII edycja nagrody Świadek Historii. Zgłoszenia do 31 maja 2024

Oddział IPN w Krakowie oraz Delegatura IPN w Kielcach zapraszają instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania lokalnych kandydatów w XIII edycji nagrody honorowej Świadek Historii.

Nagroda Świadek Historii wręczana jest osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii narodu polskiego w regionie oraz wspierającym pion edukacyjny IPN w dziele edukacji historycznej. Przyznaje ją Kapituła, której przewodniczy prezes IPN. Laureatem może zostać osoba fizyczna, instytucja, stowarzyszenie lub organizacja, jak również osoba nie będąca obywatelem polskim. Nagrodę można przyznać pośmiertnie.

► Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć oraz dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi. Do wniosku należy dodać wypełnione załączniki – do pobrania.

Wnioski osób działających na terenie województwa małopolskiego należy przesłać do 31 maja 2024 r. na e-mail: oddzial.krakow@ipn.gov.pl, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres:

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie
ul. Reformacka 3
31-012 Kraków

Laureaci nagrody Świadek Historii z lat poprzednich:
2012
kard. Franciszek Macharski, Stanisław Malara, Paweł Perchel, Adam Roliński, ppłk. Jerzy Wesołowski, Władysław Skalski (pośmiertnie)
2013
Kazimierz Cholewa, Andrzej Jankowski, Józef Jarno, Anna Łakomiec, ks. Władysław Palmowski, Bogusław Sonik, Zofia Dubjelova (pośmiertnie)
2014
Stanisław Handzlik, Małgorzata Janiec, Tadeusz Kowalczyk, Zbigniew Paliwoda, Andrzej Szkaradek, Pelagia Potocka (pośmiertnie)
2015
Jan Banaśkiewicz, Michał Siwiec-Cielebon, Wojciech Grzeszek, Robert Mazur, Wacław Szacoń, Stanisław Szuro
2016
Tadeusz Bieńkowicz, Jadwiga Duda, Wojciech Lubawski, Wojciech Narębski, Danuta Żbikowska, Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach
2017
Stanisław M. Jankowski, Karol Tendera, Aleksandra Szemioth, Ryszard Majdzik, Zofia Wieczorek-Nowak, Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury” – „Nurt”
2018
Wanda Półtawska, Amelia Dunin, Jerzy Bukowski, Antoni Wiatr, Józef Wieczorek, Wojciech Zapała
2019
Adrienne Körmendy, Jolanta Kulińska, Urszula Oettingen, Janusz Baster, o. Jerzy Pająk OFMCap, Stowarzyszenie NZS 1980
2020
dr Maria Żychowska, ppłk dr Janusz Kamocki „Mamut”, ppłk Janusz Sermanowicz „Dyzma”, Jacek Smagowicz, Jerzy Giza, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
2021
Jerzy Basiaga, Andrzej Kostrzewski, Łukasz Łaganowski, Zbigniew Siekański, Polskie Towarzystwo Historyczne w Nowym Sączu, Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi
2022
Krystian Brodacki, Marek Godlewski, kpt. Stanisław Pazurkiewicz, Danuta Szegda-Pestka, Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu
2023
Mariusz Kowalski, Paweł Kurtyka, Andrzej Róg, Krzysztof Witkowski, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Krakowski Oddział Związku Sybiraków
Nagroda Honorowa Świadek Historii – regulamin, formularze wniosków, wymagane załączniki (do pobrania)

Podziel się tą informacją: