Marsz Pamięci z okazji rocznicy likwidacji krakowskiego getta

13 i 14 marca 1943 roku zlikwidowane zostało krakowskie getto. Te daty symbolicznie oznaczają koniec życia żydowskiego w naszym mieście. Aby upamiętnić krakowskich Żydów, ale też by pokazać triumf życia nad śmiercią, od wielu już lat organizowany jest doroczny Marsz Pamięci. Tegoroczny rozpocznie się w niedzielę, 17 marca, o godz. 12.00 na placu Bohaterów Getta.

3 marca 1941 roku w krakowskiej dzielnicy Podgórze Niemcy utworzyli getto żydowskie, do którego przesiedlono ponad 16 tysięcy żydowskich obywateli Krakowa. Pod koniec roku zamknięto w getcie kolejnych kilka tysięcy Żydów z okolicznych miast i miasteczek.

W ciągu roku 1942 zorganizowano w getcie kilka akcji wysiedleńczych, podczas których większość mieszkańców getta została wywieziona głównie do obozu zagłady w Bełżcu. Ostateczna akcja likwidacyjna getta rozpoczęła się 13 i 14 marca 1943 roku. 6 tysięcy mieszkańców przesiedlonych zostało do obozu koncentracyjnego w Płaszowie, 2 tysiące do Auschwitz-Birkenau, a około tysiąc osób zostało zamordowanych na Umschlagplatzu getta – dzisiejszym placu Bohaterów Getta. Był to symboliczny koniec życia żydowskiego w Krakowie, które zaczęło odradzać się dopiero po roku 1989.

Marsz Pamięci

Marsz Pamięci został zainaugurowany w latach 80. ubiegłego wieku przez Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej. Stał się oficjalną formą obchodów rocznicy likwidacji krakowskiego getta.

Od kilkunastu lat marsz jest organizowany we współpracy z Prezydentem Miasta Krakowa oraz Gminą Wyznaniową Żydowską w Krakowie. Partnerami są też Związek Krakowian w Izraelu oraz Muzeum KL Plaszow, które po zakończeniu wydarzenia zaprasza na zwiedzanie terenu byłego KL Plaszow z przewodnikiem.

Uczestnicy marszu przejdą z placu Bohaterów Getta, ulicami: Lwowską, Limanowskiego, Wielicką, Jerozolimską i Heltmana, przed pomnik pomordowanych Żydów na terenie byłego obozu KL Plaszow. Początek wydarzenia o godz. 12.00.

Podziel się tą informacją: