Uroczystość pod tablicą upamiętniającą gen. Augusta E. Fieldorfa “Nila” – 24 lutego 2024

24 lutego 2024 r. o godz. 10  pod tablicą ulokowaną na kamienicy przy ul, Lubicz 32, będzie miała miejsce uroczystość upamiętniająca  gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. Tego dnia przypadnie 71. rocznica śmierci legendarnego dowódcy Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej.. W programie uroczystości krótka modlitwa, którą poprowadzi ks. kan. płk. dr Piotr Sroka, dziekan wojsk specjalnych. Będzie także obecny płk Piotr Gomuła, dowódca Jednostki Wojskowej NIL  oraz dyrektor krakowskiego oddziału IPN dr hab. Filip Musiał. Uroczystość zakończy się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy. Posterunek honorowy wystawi JW NIL.

AUGUST EMIL FIELDORF „NIL”

Urodził się w 1895 r.  Mając 17 lat wstąpił do Związku Strzeleckiego. W 1914 r. zgłosił się na ochotnika do Legionów Polskich i wyruszył na front rosyjski. Podczas I wojny światowej iwojny polsko-bolszewickiej przeszedł długi szlak bojowy. Po wojnie, w odrodzonej RP, pozostał w wojsku. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Po klęsce zdołał dotrzeć do Francji, a po jej upadku do Anglii. We wrześniu 1940 r., jako emisariusz Rządu na Uchodźstwie, przedostał się do okupowanej przez Niemców Warszawy i rozpoczął działalność konspiracyjną w Związku Walki Zbrojnej, a potem w Armii Krajowej. Od 1942 r. organizował Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej AK i nadzorował walkę bieżącą. W ostatnich miesiącach działalności AK pełnił również funkcję zastępcy jej dowódcy, gen. Leopolda Okulickiego.

rys. Artur Jachna

Po aresztowaniu przez NKWD, nierozpoznany, w latach 1945-1947 był więziony w sowieckich łagrach na Uralu. Ponownie aresztowany po powrocie do Polski, został poddany brutalnemu śledztwu, ale do końca zachował nieugiętą postawę. Gen. August Emil Fieldorf „Nil” był najwyższym rangą żołnierzem AK, który padł ofiarą zbrodni sądowej okresu stalinowskiego. Komuniści powiesili go 24 lutego 1953 r. w więzieniu mokotowskim. Ciało pogrzebano w nieznanym miejscu, być może na Łączce pod murami cmentarza wojskowego na Powązkach. W 1958 r. Generalna Prokuratura umorzyła postępowanie karne wobec generała z powodu braku dowodów winy, ale dopiero w 1989 r., po 36 latach od jego śmierci, postanowieniem prokuratora generalnego PRL gen. „Nil” został w pełni zrehabilitowany. Jego symboliczny grób znajduje się na kwaterze „Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie.

 

Notka biograficzna o gen,  “Nilu”   Janusz Ślęzak  asystent prasowy Oddziału IPN w Krakowie

Podziel się tą informacją: