Muzeum AK przybliża plany na najbliższe miesiące

Odznaka „Śladami Armii Krajowej w Małopolsce”, wystawy nawiązujące do rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego i Akcji „Burza”, konkurs dla młodzieży i rajdy historyczno-krajoznawcze – Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie przybliża plany na najbliższe miesiące.

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie w 82. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową ustanowiło odznakę „Śladami Armii Krajowej w Małopolsce”.

– Odznaka ma dokumentować wiedzę historyczną i krajoznawczą zdobytą w trakcie pieszych wędrówek śladami żołnierzy Armii Krajowej po małopolskich szlakach turystycznych. Ta wyjątkowa pamiątka ma potwierdzać wiedzę i umiejętności praktyczne nabyte podczas wycieczek, rajdów i wędrówek będących hołdem dla bohaterów walczących o Niepodległą Polskę – podkreśla instytucja.

Odznakę będzie można zdobyć poprzez przejście co najmniej 6 tras, ujętych w publikacji wydanej przez Muzeum AK „Śladami Armii Krajowej w Małopolsce. Przewodnik historyczno-krajoznawczy”. Do przyznawania odznaki została powołana kapituła i opracowany regulamin opisujący możliwości jej zdobywania, limit tras do zaliczenia oraz formę ich udokumentowania (np. relacje internetowe, zeszyty z wpisami, fotorelacje, weryfikacja telefoniczna).

Projekt odznaki wykonał znakomity rzeźbiarz i medalier prof. Stefan Dousa, twórca m.in. Pomnika Ofiar Komunizmu na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, popiersia Jana Pawła II w parku Jordana czy Pomnika Ofiar Stalinizmu w Tarnowie.

Oprócz odznaki pamiątkowej zdobywanej dzięki wędrówkom do miejsc, w których 80 lat temu walczyli i przebywali żołnierze Armii Krajowej, ustanowiona zostanie także odznaka honorowa. Będzie ona przyznawana za szczególne zasługi dla upamiętnienia działalności Armii Krajowej w Małopolsce.

Wystawy czasowe

W okazji 80. Rocznicy Powstania Warszawskiego Muzeum AK planuje przypomnieć poetów lat wojny i okupacji. Na dziedzińcu instytucji powstanie aranżacja Poeci Podziemia. Słowo i czyn pokazująca autentyczną podziemną drukarnię i „pas transmisyjny”, na którym znajdą się faksymile licznych periodyków, m.in. krakowska harcerska „Watra”, warszawskie pismo literackie „Sztuka i Naród”, a także twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Kolejna wystawa planowana przez instytucję przybliży losy żołnierzy AK zesłanych do Związku Sowieckiego, więzionych latach 1944-1947 w miejscowości Diagilewo w pobliżu Riazania. W dwóch obozach NKWD (Specłagier dla internowanych nr 178 i 179) przebywało ok. 3 tys. oficerów i żołnierzy AK z Okręgów AK: Wilno, Polesie, Lublin i Lwów.

W 80. rocznicę Operacji „Burza” i Powstania Warszawskiego planowana jest też wystawa przekrojowa zatytułowana Rzeczpospolite Partyzanckie i wyzwolone miasta ukazującą działania Armii Krajowej na terenie objętym planem „Burza” w ich powstańczym wymiarze.

Konkurs dla młodzieży

Muzeum we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej – Odział w Krakowie i Małopolskim Kuratorium Oświaty przygotowało trzecią edycję konkursu Śladami akcji Burza w Małopolsce. Konkurs ma na celu wzmocnienie postaw patriotycznych w lokalnych społecznościach poprzez zainteresowanie młodzieży losami „cichych bohaterów” Armii Krajowej i zbrojnego podziemia antykomunistycznego funkcjonujących na terenie Małopolski. Zadaniem uczestników jest odnalezienie w swojej okolicy nieznanych lub mało znanych postaci walczących lub związanych z podziemiem.

Rajdy historyczno-krajoznawcze

We współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz szkołami Muzeum AK zorganizuje także cztery piesze rajdy historyczno-patriotyczne z grą terenową. Celem rajdów Na małopolskim szlaku żołnierzy AK w 80. rocznicę Akcji Burza 1944 r. jest przybliżenie uczestnikom wiedzy na temat wzmożonych działań dywersyjnych oddziałów partyzanckich Armii Krajowej latem i jesienią 1944 r. na tyłach frontu niemiecko-sowieckiego.

Do przeprowadzenia rajdów zostaną zaadaptowane lokalne szlaki historyczno-krajoznawcze. Zajęcia będą uatrakcyjnione m.in.: rekonstrukcją historyczną oraz plenerowymi zajęciami edukacyjnymi. Oferta jest skierowana przede wszystkim dla mieszkańców niewielkich miejscowości zlokalizowanych na terenie Małopolski, których dostęp do usług kulturalnych jest ograniczony, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Muzeum AK.

Fot. Mirosław Żak / Muzeum AK

Podziel się tą informacją: