Czwarty tom „Leksykonu bezpieki”. Spotkanie Krakowskiej Loży Historii Współczesnej – 21 lutego 2024

Lutowe spotkanie Krakowskiej Loży Historii Współczesnej poświęcimy czwartemu tomowi publikacji zatytułowanej „Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 1944-1956”, pod redakcją Witolda Bagieńskiego i Magdaleny Dźwigał. 21 lutego 2024 r. zapraszamy na „Przystanek Historia” IPN w Krakowie (ul. Dunajewskiego 8). Zaczynamy o godz. 17.00.

Jak wyglądała typowa kariera w bezpiece? Ile czasu zajmowało awansowanie do stopnia majora czy pułkownika? Ilu funkcjonariuszy wywodziło się z przedwojennych ruchów komunistycznych? Czy członkostwo w przedwojennej Komunistycznej Partii Polski, którą w 1938 r. rozwiązał Komintern, a właściwie rozbił sam Stalin podczas krwawej rozprawy z tzw. starymi bolszewikami, było punktowane czy raczej stanowiło przeszkodę w karierze? A może bardziej liczyła się aktywność w czasie wojny w szeregach Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii oraz Armii Ludowej? Jak wiele osób pochodzenia żydowskiego pełniło kierownicze stanowiska w bezpiece?

Na te i na inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas lutowego spotkania Krakowskiej Loży Historii Współczesnej. Zapraszamy do Centrum Edukacyjnego „Przystanek Historia” IPN w Krakowie. Będziemy gościć dr. Witolda Bagieńskiego z centrali IPN w Warszawie, współredaktora omawianego tomu oraz dr. Wojciecha Frazika z Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Krakowie. Rozmowę poprowadzi Janusz Ślęzak (IPN Kraków).

Leksykon zawiera 50 artykułów biograficznych o funkcjonariuszach centrali Resortu Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którzy w latach 1944-1956 pełnili w nich funkcje kierownicze. Biogramy opracowano na podstawie szerokiej kwerendy archiwalnej i dostępnej literatury przedmiotu. Oprócz szczegółowych informacji na temat przebiegu służby poznajemy także losy tych osób poza aparatem bezpieczeństwa.

Publikacja została przygotowana w układzie wzorowanym na tzw. systemie holenderskim. W każdym tomie artykuły biograficzne prezentowane są w kolejności alfabetycznej.

Podziel się tą informacją: