Na czym polega praca ogrodnika miejskiego i ilu ich jest w Krakowie?

Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Krakowie takich jak parki, parki kieszonkowe, zieleńce, skwery, czy zieleń w pasach drogowych realizowane jest w oparciu o pracę ogrodników miejskich. Opieką nad terenami zielonymi w 18 krakowskich dzielnicach zajmuje się 10 ogrodników miejskich oraz 4 ogrodników miejskich dedykowanych do utrzymania parków, tak aby jak najbardziej racjonalnie i z uwzględnieniem przepisów i potrzeb mieszkańców prowadzić gospodarkę zielenią.

Każda z dzielnic ma więc swojego opiekuna, który kompleksowo zajmuje się realizowaniem działań utrzymaniowych, współpracując również w tym zakresie z firmami wykonawczymi wyłonionymi w drodze przetargu.

Przydzielenie do poszczególnych dzielnic Krakowa pozwala na takie zaznajomienie się z danym terenem i jego specyfiką, aby w oparciu o to doświadczenie a przede wszystkim o posiadane wykształcenie kierunkowe planować działania utrzymaniowe począwszy od pielęgnacji zieleni po nasadzenia drzew, krzewów, bylin czy cebul. Ogrodnik opiekujący się zielenią na przypisanym sobie obszarze i znając potrzeby i problemy, uwzględniając wnioski mieszkańców prowadzi gospodarkę zielenią w sposób najbardziej racjonalny.

W ramach realizowanych nasadzeń zakres działań ogrodników miejskich polega na:

  • doborze gatunkowych realizowanych nasadzeń w oparciu o warunki siedliskowe czy wytyczne m.in. służb konserwatorskich
  • wyborze odpowiedniej lokalizacji z uwzględnieniem infrastruktury podziemnej, charakteru oraz funkcji terenu, do którego zieleń jest wprowadzana
  • kontroli użytego materiału roślinnego
  • kontroli wykonania nasadzeń zgodnie ze sztuką oraz wyznaczonymi standardami
  • odpowiednim zabezpieczeniu nasadzeń w zależności od lokalizacji
  • kontroli nasadzeń.

Ogrodnicy miejscy w trakcie realizacji codziennych zadań współpracują zarówno z Radami Dzielnic, innymi instytucjami i jednostkami miejskimi, jak i z mieszkańcami reagując na zgłoszenia oraz interwencje dotyczące zieleni. Taka współpraca prowadzona jest również w ramach zadań inwestycyjnych jak i wniosków zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

Bieżące utrzymanie terenów zieleni to także opieka nad wszelkimi elementami infrastruktury rekreacyjnej takiej jak chociażby place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu oraz wszelkie elementy małej architektury. W trakcie codziennej pracy ogrodnik miejski wykonuje również kontrolę drzewostanu zlecając konieczne zabiegi pielęgnacyjne tak jak chociażby usuwanie posuszu czy cięcia pielęgnacyjne. Nowe nasadzenia oznaczane są arbotagi, dzięki którym drzewa podlegają automatycznie inwentaryzacji. Znakowanie w ten sposób drzew pozwala na prowadzenie tzw. karty drzewa, na której zapisywane są wszelkiego rodzaju badania oraz zalecenia, z których korzystają zarówno ogrodnicy miejscy jak i zespół oficera ds. drzew.

Ogrodnik miejski opiekujący się konkretną dzielnicą to możliwość spójnego kreowania i rozwoju podległych terenów zieleni w zgodzie z obowiązującymi standardami.

Fot. Anna Duda

Podziel się tą informacją: