Zasady dekorowania Krakowa flagami

Flaga miasta Krakowa jest ważnym elementem budowania lokalnej tożsamości i więzi mieszkańców z kulturą, historią i tradycją Krakowa. Świadomość, że Kraków posiada własne barwy miejskie przyczyna się do propagowania wiedzy o dziedzictwie kulturowym miasta.

W środę, 17 stycznia, weszło w życie nowe Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 168/2024 zmieniające zarządzenie 1336/2017 w sprawie zasad posługiwania się symbolami Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Załącznikiem do tego zarządzenia jest kalendarium 2024, zawierające wykaz świąt i jubileuszy o charakterze zarówno ogólnopaństwowym jak i lokalnym, podczas których wskazana jest dekoracja miasta flagami – miejskimi, narodowym, papieskimi bądź unijnymi w bieżącym roku kalendarzowym.

Flagowanie dotyczy zarówno budynków miejskich jednostek administracyjnych, miejskich spółek komunalnych oraz budynków Urzędu Miasta Krakowa i Zarządu Budynków Komunalnych jak również masztów przed magistratem oraz pojazdów miejskiego taboru zbiorowego. Regulacja ta ma na celu aktualizację terminów dekorowania miasta oraz okolicznościowej iluminacji obiektów miejskich. Jednocześnie informujemy o możliwości pozyskania nowych flag miasta do ekspozycji na administrowanych przez siebie budynkach. W tej sprawie prosimy o kontakt z Bartoszem Gazdą z Wydziału Komunikacji Społecznej – tel. 12 616 17 92.

Proszę przestrzegać prawidłowego sposobu ekspozycji flag. Przy wywieszaniu dwóch flag (państwowej i miejskiej) należy pamiętać, że stojąc przed budynkiem, flaga państwowa – jako ważniejsza – powinna być widoczna po stronie lewej – tzw. zasada prawicy heraldycznej. Flagi eksponowane publicznie powinny być czyste, mieć czytelne barwy, nie mogą być pogniecione lub postrzępione. Bardzo zwięzłe i najważniejsze zasady dot. flagi RP można znaleźć m.in. w miniprzewodniku zamieszczonym na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: gov.pl.

Fot. Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl

Podziel się tą informacją: