Promocja piątego tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kraków, 25 stycznia 2024

W Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie (ul. Dunajewskiego 8,) odbędzie się promocja publikacji „Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989” tom 5. Spotkanie zaplanowano na 25 stycznia 2024 r., początek o godz. 17.

W programie:

otwarcie spotkania – dr hab. Filip Musiał, dyrektor Oddziału IPN w Krakowie
debata historyczna z udziałem: prof. dr. hab. Andrzeja Chwalby, Małgorzaty Flis, Jana Kądziołki i dr. Andrzeja Malika (prowadzący).Do księgarń w całej Polsce trafia piąty tom publikacji „Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989”. Kompendium to jest rezultatem badań pracowników naukowych 11 oddziałów i 7 delegatur IPN (oraz autorów zewnętrznych), którzy zadbali o wszechstronne przedstawienie ludzi, struktur organizacyjnych, wydawnictw oraz wydarzeń związanych z przedsierpniową opozycją i fenomenem, jakim był Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Początkową cezurę „Encyklopedii” stanowi bunt robotniczy Czerwca ’76, po którym nastąpiło odrodzenie zorganizowanej opozycji demokratycznej. Końcową cezurą są zmiany ustrojowe, jakie nastąpiły w 1989 r.

W ramach prac nad piątym tomem „Encyklopedii” 161 autorów przygotowało 565 biogramów i 284 hasła rzeczowe. Historycy krakowskiego oddziału IPN opracowali do tej publikacji 65 biogramów oraz 32 hasła rzeczowe.

„Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989” to projekt dokumentacyjny, który realizowany jest od 2008 r. przez Instytut Pamięci Narodowej i katowickie Stowarzyszenie Pokolenie. Pierwszy tom ukazał się w roku 2010, drugi w 2012 r., trzeci w 2019 r., czwarty w 2020 r., piąty w 2023 r. „Encyklopedia” od początku jest wydawana w tzw. systemie holenderskim – każdy tom zawiera biogramy i hasła od A do Ż, co umożliwia stopniowe uzupełnianie braków ujawnianych w toku badań.

„Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989”, tom 5
Red. nauk.: Jan Olaszek (red. nacz.), Piotr Abryszeński, Marcin Dąbrowski, Przemysław Zwiernik, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie, Warszawa 2023.

Podziel się tą informacją: