Nowe pomnikowe drzewa

Podczas wczorajszej sesji radni podjęli decyzję o uznaniu 6 drzew rosnących na terenie Krakowa za pomniki przyrody. Tym samym drzewa dołączą do już istniejącego wykazu kilkuset innych krakowskich pomników przyrody.

Wśród nowych pomnikowych drzew znajdują się cztery dęby szypułkowe, jeden jesion wyniosły oraz jeden buk pospolity w odmianie purpurowej. Najbardziej okazałym drzewem na tej liście jest jesion, który ma obwód aż 447 cm i osiąga ponad 32 metry wysokości. Znajduje się on w parku w Łuczanowicach, w dzielnicy XVII – Wzgórza Krzesławickie.

Pełny wykaz drzew wraz z ich parametrami oraz lokalizacjami dostępny jest w załączniku.

Radni podjęli również decyzję o usunięciu z listy pomników przyrody dwóch drzew. Brzoza brodawkowa przy al. Beliny-Prażmowskiego została usunięta z powodu zamarcia, natomiast lipa drobnolistna przy ul. Tadeusza Czackiego została zniszczona przez burzę.

Jak zgłosić pomnik przyrody?

Aby zgłosić drzewo do ochrony pomnikowej należy złożyć wniosek do urzędu miasta. Wniosek znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Najważniejszą kwestią przy składaniu wniosku jest wskazanie, gdzie takie drzewo rośnie i krótki opis dlaczego jest wyjątkowe. Warto załączyć także dokumentację fotograficzną zgłaszanego drzewa.

Procedura kwalifikacyjna pomnika może trwać dosyć długo, gdyż każde drzewo musi zostać ocenione przez dendrologów. Potrzebne są również stosowne uzgodnienia z posiadaczami terenu. Zanim projekt uchwały trafi pod obrady Rady Miasta Krakowa, musi zostać także uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Drzewa wskazane do ochrony są również opiniowane przez odpowiednie rady dzielnic. Prowadzone są także konsultacje społeczne z mieszkańcami Krakowa, Krakowską Radą Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi.

Jak są chronione drzewa pomnikowe?

W ramach czynnej opieki nad pomnikiem miasto prowadzi monitoring właściwego oznakowania, a w przypadku braku – uzupełnia tabliczki, sprawdza także stan zdrowotny oraz zleca wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających, aby utrzymać je we właściwej kondycji.

Ochrona pomnika obejmuje także zakaz niszczenia, uszkadzania lub ich przekształcania, zanieczyszczania gleby, dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli te zmiany nie służą ochronie przyrody, a także umieszczania tablic reklamowych.

Fot. telewizja.krakow.pl

Podziel się tą informacją: