Krakowskie obchody 156. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego

Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał złożył wieniec przy trumnie marszałka w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu.

3 grudnia 2023 r., na dwa dni przed 156. rocznicą urodzin Józefa Piłsudskiego, przy trumnie marszałka w krypcie katedry wawelskiej odbyła się ceremonia złożenia wieńców. W uroczystości wzięli udział m.in. szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk i dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał.

Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 r. w Zułowie na Wileńszczyźnie. W młodości był działaczem socjalistycznym i niepodległościowym, twórcą Polskiej Organizacji Wojskowej, a w 1914 r. – I Kompanii Kadrowej, dającej początek Legionom Polskim. Jako Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz w latach 1918-1922 ugruntował niepodległość Polski, odrodzonej po 123 latach zaborów. Był m.in. pierwszym marszałkiem Polski, dwukrotnym ministrem spraw wojskowych, przywódcą obozu sanacyjnego, dwukrotnym premierem oraz Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych.

W związku z 156. rocznicą urodzin Piłsudskiego i 82. rocznica śmierci marszałka Edwarda Rydza Śmigłego (2 grudnia 1941 r.) W katedrze wawelskiej odprawiona została msza święta. Szef UdsKiOR odznaczył gen. Adama Joksa, dowódcę 2. Korpusu Polskiego Dowództwa Wojsk Lądowych oraz dr. Jarosława Szarka, dyrektora Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, byłego prezesa IPN medalami Pro Bono Poloniae.

Na Wawelu obecna była młodzież szkolna i grupa działaczy niepodległościowych z całego kraju. Złożono także kwiaty przy sarkofagu pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich. Dalsza część uroczystości odbyła się pod kopcem Piłsudskiego na Sowińcu.

 Fot. Janusz Ślęzak (IPN)

Podziel się tą informacją: