Znicze zapłoną, Kraków pamięta

Jak co roku, już od ponad dziesięciu lat znicze z napisem „Miasto Kraków Pamięta” zapalane są przed 1 listopada na grobach osób dla Krakowa zasłużonych: radnych, Honorowych Obywateli Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, czy laureatów medalu Cracoviae Merenti.

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci” – pisała Wisława Szymborska, Honorowa Obywatelka Miasta Krakowa. Zapalając znicze na mogiłach osób, które zasłużyły się dla Krakowa od ponad dekady krakowscy radni kultywują pamięć o nich.

27 października o godz. 10.00 radny Sławomir Pietrzyk zapali znicze na cmentarzu w Grębałowie oraz na cmentarzu w Raciborowicach, gdzie spoczywa gen. Bohdan Zieliński, honorowy obywatel Krakowa. Pośród wielu mogił, które radni odwiedzą i zapalą znicze należy z pewnością wymienić grób spoczywającej na cmentarzu Rakowickim honorowej obywatelki Krakowa Wisławy Szymborskiej. W tym roku 2 lipca przypadała 100. rocznica urodzin noblistki. Artur Buszek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa i Bogusław Kośmider, zastępca Prezydenta Miasta Krakowa 30 października o godz. 13.00 zapalą znicze na mogile Wisławy Szymborskiej oraz na mogiłach osób spoczywających w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim. Artur Buszek odwiedzi też groby spoczywających na cmentarzu Podgórskim Jana Deszcza i Jerzego Spolitakiewicza. Z kolei radny Łukasz Sęk zapali znicze na mogile spoczywającego na Skałce Czesława Miłosza oraz pochowanych w Panteonie Narodowym w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła: Sławomira Mrożka, bpa Tadeusza Pieronka i Krzysztofa Pendereckiego. Odwiedzi też zbiorową mogiłę 440 osób zamordowanych w latach 1939-1944 w zespole cmentarno-pomnikowym na Wzgórzach Krzesławickich. Radny Marek Sobieraj odwiedzi groby w Tyńcu, gdzie spoczywają: Jerzy Turowicz i Janina Natusiewicz-Mirer, a radna Małgorzata Kot zapali znicze na mogiłach spoczywających na cmentarzu na Bielanach: Dariusza Olszówki, Zbigniewa Wassermana, Marka Pacuły oraz Józefa Skotnickiego. Wiceprzewodniczący RMK Michał Drewnicki odwiedzi groby spoczywającego na Wawelu kard. Franciszka Macharskiego oraz Marii i Lecha Kaczyńskich. Radny Dominik Homa zapali znicz na grobie Jerzego Grzymka spoczywającego na cmentarzu na Piaskach Wielkich.

Poza Krakowem znicze zapłoną m.in.: w Leńczach, gdzie spoczywa Jerzy Trela, na Powązkach w Warszawie, gdzie pochowani są: Władysław Bartoszewski, Jan Nowak-Jeziorański, Wacław Jędrzejewicz i Ryszard Kukliński, w Rzeszowie na mogile o. Tomasza Pawłowskiego, w Kalwarii Zebrzydowskiej na grobie kard. Mariana Jaworskiego, czy w Elblągu, gdzie spoczywa gen. Bolesław Nieczuja Ostrowski.

Pamięć o wybitnych nieżyjących już zasłużonych dla Krakowa osobach poprzez zapalanie zniczy na ich mogiłach kultywowana jest także poza granicami Polski. Znicze zapłoną na grobach: gen. Stanisława Maczka (Holandia) i  Brora Hanssona (Szwecja).

Akcja „Krakowski Znicz Pamięci”, czyli zapalanie zniczy na grobach radnych oraz innych obywateli naszego miasta, którzy swoim życiem, pracą, czy twórczością szczególnie zasłużyli się dla Krakowa, zainicjowana została w 2012 r. przez ówczesnego Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera.

Fot. Filip Radwański

Podziel się tą informacją: