Muzeum KL Plaszow: wymiana nawierzchni na ul. Abrahama

Rozpoczął się proces wymiany nawierzchni na ul. Abrahama, głównego traktu pieszego wiodącego przez teren poobozowy – informuje Muzeum KL Plaszow. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt.

Muzealnicy proszą o ostrożność, niewchodzenie na obszary objęte budową i niestawanie na nowych i niewykończonych elementach nawierzchni, np. obrzeżach dróg i ścieżek.

Nowa nawierzchnia na wszystkich drogach i ścieżkach zostanie ułożona do końca br. Zakończyły się prace przy renowacji posadzki wokół Pomnika Ofiar Faszyzmu oraz obrzeżach placu apelowego.

Prace budowlane na terenie byłego obozu Plaszow rozpoczęły się na przełomie lipca i sierpnia. Wykonawcą robót jest firma RE-Bau Sp. z o.o.

Zagospodarowanie terenu po byłym obozie koncentracyjnym Plaszow to pierwszy etap budowy Muzeum KL Plaszow. Umowa przewiduje uczytelnienie dróg i ścieżek, oznaczenie przebiegu granic zachowanego terenu po byłym obozie i przebiegu granic dwóch cmentarzy. Powstaną także punkty terenowe i przystanki historyczne oraz tablice z informacjami i regulaminami. W ramach prac wykonawca postawi konstrukcje pod makiety przeznaczone dla osób z dysfunkcją wzroku oraz elementy tzw. małej architektury. W obrębie upamiętnienia utworzone zostaną również okna archeologiczne.

Inwestycja finansowana jest przez Gminę Miejską Kraków oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fot. Jan Graczyński

Podziel się tą informacją: