Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Krakowa

Rozpoczyna się XI kadencja Młodzieżowej Rady Krakowa. Radni spotkają się podczas pierwszej sesji 18 października o godz. 18.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Do czasu wyboru prezydium MRK sesję prowadził będzie Artur Buszek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa została powołana uchwałą Rady Miasta Krakowa z 19 lutego 2014 r. w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży. Misją Młodzieżowej Rady Krakowa jest kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych poprzez m.in.: rozwijanie, wspieranie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży, rozpoznawanie i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji publicznych i pozarządowych, organizację aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, integrację i współpracę środowisk młodzieżowych na terenie Miasta Krakowa.

Uchwała nr XCVII/1449/14 RMK z 19 lutego 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa

Podziel się tą informacją: