Fundacja Dzika Klinika zaprasza na bezpłatne szkolenia online

Fundacja Dzika Klinika – Centrum Pomocy dla Dzikich Zwierząt zaprasza do udziału w dwóch darmowych szkoleniach online o tym jak reagować w przypadkach zgłoszeń dotyczących sytuacji kolizyjnych z udziałem dzikich zwierząt (29, 30 września) i jak chronić ptaki i nietoperze w zabudowaniach (5, 7 października).

Szkolenie „Jak reagować w przypadkach zgłoszeń dotyczących sytuacji kolizyjnych z udziałem dzikich zwierząt?” – terminy do wyboru: piątek, 29 września, godz. 9.00 lub sobota, 30 września, godz. 9.00.

Na spotkaniu uczestnicy poznają podstawowe gatunki zwierząt występujące na terenach zabudowanych oraz w ogólnym ujęciu ich biologię i zachowanie, rodzaj zasiedlanego przez najliczniejsze gatunki siedliska oraz okresów występowania form dorosłych i form młodych, jak i okresów aktywności fizjologicznej zwierząt, w jaki sposób rozpoznać czy zwierzę rzeczywiście potrzebuje pomocy, aby uniknąć pozostawiania bez ratunku osobników wymagających interwencji, ale też, kiedy nie ingerować w przypadkach tego niewymagających. Przedstawione zostaną podstawowe problemy mieszkańców dzwoniących z prośbami o interwencję oraz sposób udzielania porad lub kwalifikowania danego przypadku. W ramach szkolenia wskazane będą podstawowe zasady postępowania z dzikim zwierzęciem i udzielania mu pierwszej pomocy.

Szkolenie „Jak chronić ptaki i nietoperze w zabudowaniach” – terminy do wyboru: czwartek, 5 października, godz. 9.00 lub sobota, 7 października, godz. 9.00.

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy nt. rozpoznawania chronionych gatunków ptaków i nietoperzy zasiedlających budynki i określania potencjalnych siedlisk oraz okresów występowania w budynkach ptaków i nietoperzy. Omówione zostaną sposoby prawidłowego prowadzenia inwestycji i postępowania w przypadku zasiedlenia budynku przeznaczonego do remontu lub termomodernizacji. Wskazane będą sposoby kompensacji przyrodniczej w celu odtworzenia utraconych siedlisk dla gatunków chronionych, jak i metody bezpiecznego dla zwierząt zabezpieczania budynku przed niepożądanym zasiedleniem.

Oba szkolenia przeznaczone są dla urzędników jednostek miejskich i gminnych, pracowników starostw, służb mundurowych (policja, straż miejska, straż pożarna), pracowników innych służb ratunkowych lub kryzysowych, pracowników telefonów alarmowych, działaczy organizacji pro-zwierzęcych, lekarzy i techników weterynarii, zarządców nieruchomości, pracowników spółdzielni mieszkaniowych, edukatorów i innych zainteresowanych np. studentów. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat udziału w szkoleniu oraz broszurę edukacyjną. Więcej informacji nt. szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy na stronie Fundacji Dzika Klinika.

Fot. materiały prasowe

Podziel się tą informacją: