Uroczystość odznaczenia medalami Reipublicae Memoriae Meritum – Kraków, 27 września 2023

W Krakowie po raz pierwszy zostaną wręczone medale Reipublicae Memoriae Meritum. Uroczystość odbędzie się 27 września 2023 r. w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie. Wstęp tylko dla osób zaproszonych.

Osoby odznaczane (w kolejności alfabetycznej):

 • por. Bartłomiej Czech-Kosiński
  Członek Stowarzyszenia Koło Żołnierzy Pułku 3-go Strzelców Konnych. Przyczynił się do powstania pomnika pułku w Kalinowym Dole. Uczestnik licznych uroczystości patriotycznych. Współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Upamiętniania Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Ochotnik w Wojskach Obrony Terytorialnej, zajmuje się m.in. opieką nad weteranami oraz uczestniczy w akcji „Paczka dla Bohatera”. Członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
 • Jadwiga Duda
  Była pracownikiem m.in. Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce. Członek wielu stowarzyszeń, w tym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Działalność społeczną o charakterze edukacyjno-historycznym prowadzi w ramach Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Wieliczki. Na przestrzeni lat zorganizowała kilkaset spotkań w ramach cyklu „Wieliczka – Wieliczanie”. Efektem spotkań jest seria wydawnicza „Biblioteczka Wielicka”, w ramach której ukazują się zeszyty tematyczne. Nadal organizuje cykliczne spotkania. Jest również inicjatorką, współorganizatorką i organizatorką corocznych obchodów rocznicowych w Wieliczce.
 • por. Czesław Grzanka
  Prezes koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kluczach. Podczas II wojny światowej łącznik w zgrupowaniu partyzanckim AK „Surowiec”. Inicjator powstania kilku pomników i tablic pamiątkowych na terenie powiatu olkuskiego. Uczestnik uroczystości patriotycznych oraz spotkań z młodzieżą. Opiekuje się oraz inicjuje opiekę nad grobami działaczy niepodległościowych. Uczestnik prac Powiatowej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przy staroście olkuskim. Organizator corocznej mszy świętej za żołnierzy zgrupowania partyzanckiego „Hardego” na Borach Kwaśniowskich.
 • Jacek Janiec
  Członek Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Obszar Południowy, prezes Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich w Krakowie, członek Zarządu Stowarzyszenia Żołnierzy AK Inspektoratu „Maria”. Członek redakcji miesięcznika Zrzeszenia WiN – „Orzeł Biały”. Inicjator, organizator i koordynator wyjazdów patriotyczno-historyczno-religijnych z ramienia WiN. Organizuje spotkania z żyjącymi kombatantami, a także doraźną pomoc. Opiekuje się grobami zmarłych.
 • Małgorzata Janiec
  Prezes Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Obszar Południowy w Krakowie. Kieruje pracami na rzecz opieki nad starszymi kombatantami, organizuje pogrzeby zmarłych członków najczęściej z asystą wojskową i sztandarem WiN. Nadzoruje opiekę nad grobami zmarłych bohaterów WiN, AK i innych organizacji niepodległościowych. Kieruje pracami Komitetu Budowy Pomnika „Tym co stawiali opór komunizmowi w latach 1945-1956” na pl. Inwalidów. Jest redaktorem i wydawcą miesięcznika WiN „Orzeł Biały”. Organizuje wyjazdy na uroczystości patriotyczne. Współpracuje z Pocztą Polską celem wydawania okolicznych znaczków i kartek pocztowych.
 • hm. Ryszard Kowal
  Harcmistrz, honorowy prezes koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Olkuszu. Podczas II wojny światowej kurier i łącznik Oddziału Partyzanckiego AK ppor. Gerarda Woźnicy „Hardego”. Pomysłodawca i wykonawca Izby Pamięci Armii Krajowej w Olkuszu. Od kilkudziesięciu lat działa na rzecz upowszechniania kultury, popularyzowania historii Olkusza i ochrony lokalnych zabytków. Opiekuje się Starym Cmentarzem przy ul. F. Nullo. Jeden z inicjatorów budowy pomnika poświęconego Powstaniu Warszawskiemu. Nieustannie spotyka się z młodzieżą przekazując osobiste wspomnienia i relacjonując historię działalności AK na ziemi olkuskiej.
 • Piotr Litka
  Dziennikarz, reporter, dokumentalista, reżyser. Autor i współautor filmów o tematyce historycznej, m.in. filmów dokumentalnych poświęconych ks. Jerzemu Popiełuszce oraz innym księżom zamordowanym przez „nieznanych sprawców”. Autor licznych publikacji książkowych oraz publikacji prasowych na temat zbrodni niemieckich oraz zbrodniczych działań komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Do zasobu archiwalnego IPN przekazał zgromadzone przez siebie materiały historyczne.
 • Józef Parys
  Nauczyciel i dyrektor zespołu szkół w Cieżkowicach. Pomysłodawca i inicjator powstania muralu upamiętniającego Ignacego Jana Paderewskiego. Inicjator i organizator spotkań, konferencji, seminariów i warsztatów dla nauczycieli i uczniów z terenu Tarnowa. Uczestniczy wraz z młodzieżą w rajdach historycznych. Prowadzi społeczną opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Pogórza Ciężkowickiego. Organizuje spotkania ze świadkami historii. Jako czynny dawca krwi propaguje ideę honorowego krwiodawstwa.
 • Kajetan Rajski
  Prezes Zarządu Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” oraz redaktor naczelny Kwartalnika „Wyklęci” – czasopisma popularnonaukowego zajmującego się historią powojennego podziemia niepodległościowego. Prowadzi szeroką działalność edukacyjną – przeprowadził około 900 prelekcji w szkołach podstawowych i średnich. Jest opiekunem serii „dzieł zebranych” Feliksa Konecznego. Członek Rady Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie oraz Rady Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.
 • por. Edmund Rogalski
  Przewodniczący oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Wolbromiu. Członek powojennej organizacji niepodległościowej Armia Podziemna w Wolbromiu. Uczestnik uroczystości patriotycznych, spotkań z młodzieżą szkolną w szkołach, instytucjach kultury oraz podczas rajdów. Twórca Klubu Sympatyków Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego przy Zespole Szkół w Wolbromiu. Uczestnik prac Powiatowej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przy staroście olkuskim.
 • Marcin Siudziński
  Dowódca 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Koordynował współpracę ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej w Łodzi w celu udzielenia weteranom pomocy materialnej, zwłaszcza w czasie pandemii. Angażuje się w pogłębianie wiedzy historycznej wśród żołnierzy. Przyczynia się do organizowania akcji „Paczka dla Bohatera”. Pod jego dowództwem żołnierze prowadzą społeczną opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi.
 • Michał Siwiec-Cielebon
  W latach 80. XX wieku organizator uroczystości i manifestacji patriotycznych. Od lat angażuje się w upamiętnienie żołnierzy 12. pułku piechoty w Wadowicach oraz innych żołnierzy z ziemi wadowickiej. Autor artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących dziejów garnizonu wadowickiego, społecznego i zbrojnego oporu przeciwko niemieckim okupantom i komunistycznemu zniewoleniu, Żołnierzom Niezłomnym oraz historii „Solidarności” na ziemi wadowickiej. Opiekuje się grobami żołnierzy 12. pułku piechoty oraz podziemia niepodległościowego na wadowickich cmentarzach.

Medal Reipublicae Memoriae Meritum

Może zostać nadany instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej dla upamiętniania historii narodu polskiego w latach 1917-1990 oraz wspieranie IPN w działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej. Medal dzieli się na trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy.

Więcej informacji na stronach IPN

Podziel się tą informacją: