“Kronika Polaków” Macieja Miechowity – wydana w języku polskim. 500 -lecie śmierci autora

8 września 1523 r. w Krakowie zmarł Maciej Miechowita, lekarz z zawodu, pasjonat historii i astronomii, wielokrotny rektor Uniwersytetu Krakowskiego, dobroczyńca, fundator szkół i kościołów. Był autorem pierwszej drukowanej książki poświęconej dziejom Polski. Została ona napisana w języku łacińskim, obecnie, po 500 latach została przetłumaczona na język polski przez ks. Michała K. Cichonia i wydana kilka tygodni temu przez krakowskie Wydawnictwo Biały Kruk. Pojawienie się tej publikacji jest niezwykle ważnym wydarzeniem, albowiem dzięki olbrzymiej pracy tłumacza i wydawnictwa staje się ona dostępna dla każdego z nas. Miejmy nadzieję, że dzieło Miechowity zajmie w świadomości Polaków należne jej miejsce obok “Kroniki i czynów książąt, czy władców polskich” Galla Anonima, “Kroniki Polski” Wincentego Kadłubka, “Kroniki wielkopolskiej” oraz “Roczników, czyli kroniki słynnego królestwa Polskiego” Jana Długosza (do których nawiązuje)

Wydana przez Wydawnictwo Biały Kruk książka posiada twardą brązową okładkę, zawierającą złocenia i tłoczenia, liczy 512 stron, oprócz czterech ksiąg Kroniki, zawiera przedsłowie autora Macieja Miechowity, wiersz dedykacyjny Andrzeja Krzyckiego, list dedykacyjny Justusa Decjusza, uwagi do przekładu tłumacza ks. Cichonia oraz notę biograficzną napisaną przez ks. prof. Janusza Królikowskiego pt. “Wielki miłośnik swej Ojczyzny. Maciej z Miechowa (1457-1523)”. Wydanie to posiada także 47 ilustracji, które zdobiły pierwotne wydanie dzieła Miechowity w 1521 r.

8-9 września br. odbywać się będą w Krakowie i Miechowie wydarzenia związane z 500. rocznicą śmierci Macieja Miechowity i wydaniem jego dzieła, poniżej plakat z wydarzeniami

Program uroczystości

Podziel się tą informacją: