Prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na cmentarzu Rakowickim w Krakowie – lipiec 2023

Pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN we współpracy z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Krakowie przeprowadzili w dniach 3-11 lipca 2023 r. prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na krakowskim cmentarzu Rakowickim.

Poszukiwano szczątków ofiar zarówno z okresu okupacji niemieckiej, jak też osób zamordowanych przez komunistów po zakończeniu II wojny światowej. Ogółem w trakcie prac przebadano pięć grobów – trzy ziemne i dwa murowane. W każdym miejscu natrafiono na szczątki ludzkie, przy czym w wypadku jednego grobu udało się odnaleźć nienaruszone pochówki dwóch osób – prawdopodobnie więźniów z więzienia św. Michała w Krakowie, zabitych przez Niemców w 1943 r. Przy szczątkach tych natrafiono m.in. na resztki obuwia, guziki oraz dwa medaliki.

Poza domniemanymi miejscami ukrywania ofiar Niemców w czasie prac badano też groby, w których mieli być potajemnie pogrzebani, zamordowani w 1947 r. na podstawie wyroków Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie, trzej partyzanci zgrupowania „Ognia”. Pracami objęto również dwa pochówki, w których spoczywać mogły szczątki partyzantów poległych w walce oraz żołnierzy podziemia skazanych na karę śmierci, których ciała w latach 1945-1948 trafiły przed pogrzebaniem do Zakładu Medycyny Sądowej lub Zakładu Anatomii Opisowej UJ.

Odnalezione szczątki przekazane zostały do krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej w celu przeprowadzenia oględzin antropologicznych i badań genetycznych.

Prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na cmentarzu Rakowickim w Krakowie – lipiec 2023. Fot. IPN

Podziel się tą informacją: