SKOZK przekaże blisko 6,5 mln zł dofinansowania na remont Kossakówki

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa przeznaczył 6 480 000 zł na kompleksowy remont historycznej siedziby Kossaków i dostosowanie obiektu do potrzeb muzealnych. Przekazanie promesy odbyło się 17 maja na terenie Kossakówki.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, a także Rady Miasta i Urzędu Miasta Krakowa. Dofinansowanie SKOZK wynosi 6 480 000 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji w zakresie objętym dofinansowaniem to 10 236 226,67 zł.

Przekazanie promesy finansowania zamyka kolejny etap wieloletnich starań zmierzających do przywrócenia willi Kossaków krakowianom i kulturze polskiej. Przypomnijmy: w 2019 r. zabytkowy zespół dworsko-pałacowy położony przy placu Kossaka 4 – tzw. Kossakówka został zakupiony z funduszy miasta i przekazany Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK. Zadaniem muzeum jest stworzenie w tym miejscu prezentacji dokonań rodziny artystów. Z uwagi na stan techniczny budynek wymaga generalnego remontu oraz gruntownej modernizacji umożliwiającej przystosowanie go do nowej funkcji.

Willę Kossakówka wraz z ogrodem muzeum kupiło 27 grudnia 2019 r. na mocy decyzji Rady Miasta Krakowa z 5 grudnia 2019 r. o przekazaniu środków na ten cel w postaci dotacji celowej. Budynek ma powierzchnię całkowitą ponad 440 m2, użytkową szacuje się na ok. 350 m2, a powierzchnia ogrodu wynosi ponad 23 ary. Po wyremontowaniu i zaadaptowaniu willi na cele kulturalne i po zapewnieniu niezbędnej infrastruktury związanej z ruchem turystycznym i edukacyjnym, powierzchnia wystawiennicza i edukacyjna wyniesie ok. 200 m2. Nieruchomość, wpisana do rejestru zabytków, leży w granicach pomnika historii „Kraków – historyczny zespół miasta”.

Planując zagospodarowanie Kossakówki, zwłaszcza w kontekście udostępnienia jej krakowianom, bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z powoływaniem nowej instytucji kultury, uznano, że najlepszym rozwiązaniem będzie utworzenie oddziału Muzeum MOCAK. Muzeum, jako właściciel obiektu wpisanego do rejestru zabytków, ma możliwość otoczenia go właściwą ochroną i opieką, a także pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, m.in. na remonty i konserwację.

Muzeum kupiło Kossakówkę wraz z ogrodem za blisko 5,5 mln zł. Zły stan budynku wymagał zaplanowania szeroko zakrojonych prac zabezpieczających i remontowych, obejmujących także otocznie willi. Przeprowadzono już szereg działań, poczynając od inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji naukowo-historycznej, poprzez analizy eksperckie z różnych dziedzin (w tym ekspertyza konstrukcyjna stanu technicznego, mykologiczna budynku, dendrologiczna drzew w ogrodzie czy wykopaliska archeologiczne), po wykonanie konkretnych prac zabezpieczających przed katastrofą budowlaną. Rozpoczęte zostały także procedury administracyjne zmierzające do pozyskania wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń budowlanych.

Obecnie zamierzenie inwestycyjne „Modernizacja Kossakówki” ma pozwolenie na budowę, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji i pozwolenie konserwatorskie na roboty budowlane. Trwa weryfikacja kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej i technicznej, która stanowi podstawę do przeprowadzenia postępowania przetargowego na generalnego wykonawcę robót budowlanych i prac konserwatorskich. Muzeum posiada także projekty aranżacji zieleni, wyposażenia i aranżacji pomieszczeń oraz techniczny węzła cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania wraz z projektem instalacji elektrycznej.

Po remoncie Kossakówka będzie miejscem przybliżającym kulturotwórczą rolę rodziny Kossaków. Na planowaną ekspozycję mają się złożyć m.in. prace malarskie, fragmenty tekstów, filmy z materiałami archiwalnymi i zdjęciami, biblioteka. Aranżacja willi, zgodnie z zachowanymi dokumentami, spróbuje pokazać genius loci miejsca i wzmocnić przekaz o wpływie kulturowym Kossaków na tle epoki.

Planowany termin zakończenia prac i udostępnienia Kossaków szacowany jest na połowę 2026 r.

Fot. R. Sosin / mocak.pl

Podziel się tą informacją: