Poznajemy Jana Pawła II. Fragment z “Ecclesia in Europa” (Kościół w Europie). Cz.1 Nadzieja

Obecnie bardzo wielu ludzi patrzy na przyszłość Europy, Kościoła, chrześcijaństwa w duchu katastroficznym. Oczywiście, w jakimś stopniu mogą mieć rację, jednak papież Jan Paweł II przyjął odmienną postawę, pisał tak: “…powtarzając słowa Pierwszego Listu św. Piotra, z moimi braćmi Biskupami pragnę głosić wszystkim chrześcijanom Europy na początku trzeciego tysiąclecia: «Nie obawiajcie się (…) i nie dajcie się zaniepokoić! Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest» (3, 14-15)”.

El Greco, Zmartwychwstanie , Muzeum Prado Madryt

W 5 punkcie “Ecclesia in Europa” Jan Paweł II zaznaczył, że będzie przemawiał do ludzi Europy poprzez Apokalipsę. I może od razu pojawić się proste skojarzenie – jak to, przecież to księga o końcu czasu. Jednak papież świetnie wytłumaczył swój wybór: ” Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów (Ap 2, 7). Moim przewodnikiem w głoszeniu Europie Ewangelii nadziei będzie Księga Apokalipsy, «prorocze objawienie», które ukazuje wspólnocie wierzących ukryty, głęboki sens wydarzeń (por. Ap 1, 1). Apokalipsa zawiera słowo skierowane do wspólnot chrześcijańskich, aby umiały interpretować i przeżywać swój udział w historii, z wynikającymi z tego pytaniami i troskami, w świetle ostatecznego zwycięstwa Baranka złożonego w ofierze i zmartwychwstałego. Jednocześnie jest to słowo, które zobowiązuje, by żyć, odrzucając stale powracającą pokusę budowania miasta ludzi bez Boga czy wprost przeciw Niemu. Gdyby do tego doszło, ludzka społeczność wcześniej czy później doznałaby ostatecznej klęski. Apokalipsa zawiera zachętę dla wierzących: niezależnie od wszelkich pozorów i chociaż skutki tego nie są jeszcze widoczne, zwycięstwo Chrystusa już się dokonało i jest definitywne. Wynika stąd wskazanie, by na ludzkie dzieje patrzeć z głęboką ufnością, wypływającą z wiary w Zmartwychwstałego, który jest obecny i działa w historii.” 

Opracowanie Mariusz Jabłoński

Podziel się tą informacją: