Dziś święto zaangażowanych w ochronę dziedzictwa

„Heritage Changes. Zmiany w dziedzictwie” − to hasło przypadającego 18 kwietnia Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków ustanowionego w 1983 r. przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych ICOMOS. Święto jest okazją do przybliżenia zabytków o wyjątkowym znaczeniu dla całych narodów, ale też dla lokalnych społeczności.

− Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków to święto wszystkich, którzy wkładają wiele wysiłku w ratowanie zabytków i opiekę nad nimi – konserwatorów, historyków sztuki i architektury, urbanistów, archeologów i przedstawicieli innych zawodów pracujących na rzecz ochrony zabytków. To jednocześnie święto odpowiedzialnych właścicieli, opiekunów i zarządców obiektów zabytkowych. Jest to także okazja do rozmowy na temat zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz przybliżania lokalnym społecznościom problemów jego ochrony – mówi Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury.

W związku z Międzynarodowym Dniem Ochrony Zabytków 17 kwietnia w Collegium Maius odbyła się na konferencja zorganizowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, w której wzięli udział także przedstawiciele miasta odpowiedzialni za przedsięwzięcia związane z troską o dziedzictwo: Robert Piaskowski pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury oraz Katarzyna Piotrowska, zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

Tego rodzaju spotkania są platformą wymiany wiedzy i pomysłów dotyczących kluczowych zagadnień dla systemu ochrony zabytków, takich jak między innymi konieczność zmian prawno-administracyjnych, kwestia pomników historii i krajobrazów kulturowych czy wpływ działań związanych z troską, ochroną i promowaniem dziedzictwa na klimat.

Warto tu podkreślić, że Kraków realizuje szereg różnorodnych, często pionierskich działań związanych z troską o dziedzictwo. Informacje o tych przedsięwzięciach można znaleźć na dwujęzycznym portalu z bogatą bazą tekstów i fotografii Kraków Heritage.

Fot. Anna Duda / krakow.pl

Podziel się tą informacją: