Przed nami ostatnie spacery z „Przyjacielem Krakowa”

Koło Grodzkie PTTK zaprasza na ostatnie w tym sezonie spacery z przewodnikami i wykłady w ramach 51. edycji akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”. Aby wziąć udział w akcji, wystarczy zgłosić się na wskazane miejsce zbiórki. Udział jest bezpłatny.

Sobota, 25 marca:

  • dla odznaki srebrnej: „Kościół św. Anny – perła polskiego baroku”

Zbudowany w latach 1689-1703 według projektu Tylmana z Gameren jest najpiękniejszą barokową świątynią Krakowa, którą wznieśli i ozdobili najlepsi w kraju architekci i malarze. W wyjątkowy sposób przenikają się w niej malarstwo i rzeźba rozmieszczone według skomplikowanego programu ikonograficznego. Szczególną uwagę zwraca niezwykłe bogactwo zarówno stiukowej dekoracji Baltazara Fontany, jak i polichromii, której autorem jest głównie Karol Dankwart. W ołtarzu głównym obraz św. Anny Samotrzeć, a transept poświęcony jest pamięci św. Jana Kantego, profesora Akademii Krakowskiej – wraz z licznymi pomnikami i nagrobkami profesorów Akademii Krakowskiej, tworzy zespół nierozerwalnie związany z kulturą i nauką Krakowa.

Spotkanie o godz. 10.00 przed kościołem na ul. św. Anny.

Niedziela, 26 marca:

  • dla wszystkich oznak: „Szukamy wiosny… w parku Jordana”

Park Jordana, utworzony z fundacji doktora Henryka Jordana, został uroczyście otwarty w 1889 r. Powstał na terenie wystawy przemysłowo-rolniczej, na przyległych do Błoń pastwiskach, na wzór angielskich ogrodów krajobrazowych. Posadzono tam wiele gatunków drzew, m.in. graby, olchy, brzozy, tuje, kasztany, dęby, zbudowano liczne urządzenia sportowe m.in. boiska i place do gier sportowych, korty tenisowe, ślizgawkę, pływalnie. Dziennie w zajęciach sportowych uczestniczyło około 2000 osób. Podstawowym celem kształcenia był rozwój fizyczny i intelektualny dzieci i młodzieży, a także wychowanie w duchu patriotycznym. Zgodnie z tą zasadą, park ozdobiono 45 popiersiami z białego marmuru, przedstawiającymi poetów, pisarzy, uczonych i bohaterów narodowych. Park do dzisiaj spełnią swe pierwotne funkcję, o czym będziemy mogli się przekonać podczas tego spaceru.

Spotkanie o godz. 10.00 przed gmachem głównym Muzeum Narodowego, al. 3 Maja 1.

  • dla odznaki „Z pawim piórem”: wykład „Przyszłość przeszłości” – prof. dr hab. Jacek Purchla

Wykład organizowany przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, wstęp wolny.

Spotkanie o godz. 10.30 w siedzibie TMHiZK, ul. św. Jana 12.

Poniedziałek, 27 marca:

W poniedziałek, 27 marca, odbędzie się uroczysta gala, zamykająca jubileusz 50-lecia akcji turystycznych Koła Grodzkiego PTTK – „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” i „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”

W ramach gali red. Konrad Myślik wygłosi wykład pn. „Philosophia yako też i praktica nie-spieszney przechadzki po Mieście Stołecznem a Królewskiem, nad Wisłą rzeką a popod Wawelem pomieszczonem.”

Gala rozpocznie się o godz. 12.00 w sali obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Wstęp wolny.

Szczegółowe informacje o akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” na stronie internetowej kologrodzkie.pl.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Podziel się tą informacją: