Uroczystości poświęcone profesorom i studentom tajnego nauczania na UJ

20 marca 2023 r. w Krakowie odbyły się uroczystości z okazji 78. rocznicy pierwszej powojennej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Oddziału IPN w Krakowie reprezentowała Barbara Gorajczyk.

Przedstawiciele władz uczelni, Stowarzyszenia Ne Cedat Academia oraz zaproszeni goście złożyli kwiaty pod tablicami pamięci w Collegium Novum i na budynku przy ul. Podwale 2 oraz pod pomnikiem Jana Pawła II na dziedzińcu Pałacu Biskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3. Metropolita kard. Adam Sapieha zdecydował w 1944 r., że w budynku kurii będą się odbywały zajęcia tajnego seminarium duchownego. Uczęszczał na nie alumn Karol Wojtyła.
 
Na przełomie 1940 i 1941 r. z niemieckich obozów koncentracyjnych Sachsenhausen i Dachau do Krakowa wróciła grupa młodszych profesorów, aresztowanych podczas Sonderaktion Krakau. Zapadła decyzja o zorganizowaniu tajnego nauczania, a zadanie to powierzono prof. Mieczysławowi Małeckiemu. Zajęcia (m.in. medycyna, prawo, polonistyka, teologia), w których w sumie uczestniczyło około tysiąca osób odbywały się w prywatnych mieszkaniach, a także w krakowskiej kurii. Dzięki tak masowej akcji już dwa miesiące po opuszczeniu Krakowa przez niemieckich okupantów udało się zorganizować pierwszą po wojnie inaugurację roku akademickiego na UJ.

Podziel się tą informacją: