Marzec ’68. Dodatek prasowy [PDF]

Wydawnictwo Oddziału IPN w Krakowie w związku z 55. rocznicą Marca 1968

W numerze

 • Filip Musiał, Bunt Akademicki
  Akademicki bunt, który wybuchł 8 marca 1968 r. w Warszawie miał skomplikowaną genezę. Marzec był bodaj najbardziej złożonym z „polskich miesięcy”. Wyraźny rewizjonistyczny, a więc wewnątrzkomunistyczny nurt, widoczny w Warszawie, poza nią nie zaistniał. W innych akademickich miastach, w tym w Krakowie, Marzec 1968 był po prostu studenckim buntem antykomunistycznym.
 • dr Marcin Kasprzycki, Krakowski Marzec listami opowiedziany
  Mimo upływu lat wciąż trudna do ustalenia jest ostateczna liczba osób szykanowanych w związku z wydarzeniami z marca 1968 r. w Krakowie. Władze zastosowały różne formy represji. Łącznie zatrzymano 205 osób.
 • dr Paweł Mazur, Środowisko robotnicze Nowej Huty wobec Marca ’68
  Przejawem wielkiej odwagi cywilnej robotników Huty im. Lenina były takie gesty, jak np. sprzeciw wobec uchwalanej na wydziale W-21 rezolucji potępiającej studentów.
 • dr Rafał Opulski, Działania propagandowe władz wokół Marca ’68
  Szacuje się, że w wyniku działań władz, w tym stworzonej przez nie atmosfery nagonki, Polskę opuściła od 15 do 20 tysięcy osób, w tym ogromna grupa inteligencji.
 • dr Monika Komaniecka-Łyp, Echa krakowskiego Marca ’68 za granicą
  Źródłem wiedzy o polskim Marcu dla zachodnich społeczeństw była głównie prasa. Nie zawsze jednak dziennikarze byli w stanie ocenić faktyczną sytuację w Polsce.
 • dr Marcin Kasprzycki, Nie tylko Kraków. Marzec ’68 w Małopolsce
  Iskra zapalna buntu w Tarnowie wyszła spoza kręgów studenckich. Inicjatorem protestów był Jerzy Barczyński, młody robotnik Zakładów Azotowych.
 • dr hab. Łucja Marek, Kościół wobec „bolesnych wydarzeń” marcowych
  Zarówno prymas jak i episkopat solidaryzowali się ze studentami, aczkolwiek nie zajęli zdecydowanego i radykalnego stanowiska, co wywołało niezrozumienie u wielu osób.
 • Przetrwaliśmy. Rozmowa z Waldemarem Czyżem, uczestnikiem akademickiego buntu, autorem książki Chodźcie z nami! Marzec ’68 w Krakowie”
 • Kalendarium Marca ’68

PLIKI DO POBRANIA

Podziel się tą informacją: