IX edycja Olimpiady Solidarności “Dwie dekady historii”

Nie ma wolności, bez wiedzy o Solidarności

Uczniowie z całej Polski wezmą udział w etapie wojewódzkim IX edycji Olimpiady
Solidarności.

15 marca b.r. o godz. 10:00 laureaci etapu szkolnego z 525 szkół średnich z Polski przyjadą do swoich stolic wojewódzkich, by przystąpić do testów egzaminacyjnych w ramach IX edycji konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Egzamin będzie polegał na rozwiązaniu testu z wiedzy historycznej obejmującej lata 1970-1990. Troje uczniów z najwyższymi wynikami w danym województwie stworzy drużynę, która w kwietniu 2023 r. przyjedzie do Gdańska na trzydniową wizytę studyjną a następnie w czerwcu przystąpi do egzaminu finałowego Olimpiady. Finał oraz gala wręczania nagród odbędzie się w Gdyni.

Na zwycięzców Olimpiady czekają indeksy na stacjonarne uczelnie wyższe, roczne stypendia naukowe oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Co warte podkreślenia, nagrodami pieniężnymi, jak co roku, zostaną też uhonorowani nauczyciele zwycięskiej dziewiątki finałowej. Nauczyciele odgrywają bardzo ważną rolę w budowaniu potencjału intelektualnego młodego człowieka. To od nich też w dużej mierze zależy z jakim kapitałem wiedzy nasze dzieci wkroczą w życie dorosłe. Doceniajmy ich pracę – mówi Danuta Kobzdej, pomysłodawczyni konkursu i zarazem prezes Fundacji Centrum Solidarności. Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” to największy i najbardziej rozpoznawalny ogólnopolski konkurs historyczny dla uczniów szkół średnich w Polsce, sprawdzający wiedzy historyczną, obejmującą lata 1970-1990. Historia lubi się powtarzać. Dlatego trzeba ją poznawać by wyciągać wnioski na przyszłość: czerpać z niej co dobre i sprawdzone, a rugować co złe i niszczące – uzupełnia prezes Fundacji.

Konkurs jest trzyetapowy. Pomiędzy etapem wojewódzkim a finałem młodzież bierze udział w warsztatach studyjnych, na których zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat produkcji krótkich form filmowych.

W województwie małopolskim partnerem jest Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana a egzamin odbędzie się w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa “Nila” w Krakowie ul. Wita Stwosza 12.

Podziel się tą informacją: