IPN odnalazł i zidentyfikował szczątki czterech partyzantów podziemia niepodległościowego z Małopolski

Wśród 20 osób, których nazwiska ogłoszono 8 marca 2023 r. podczas uroczystości w Warszawie są związani z Małopolską: Mieczysław Adamiec „Ciemny”, Wincenty Cebula, Józef Orkisz „Lotny” i Jan Sałapatek „Orzeł”.

W Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych rodzinom ofiar terroru komunistycznego i zbrodni niemieckich. 8 marca 2023 r. ogłoszono nazwiska 20 osób, których szczątki zostały odnalezione i zidentyfikowane w ramach działań Instytutu Pamięci Narodowej. Wśród nich są cztery osoby związane z Małopolską: Mieczysław Adamiec „Ciemny” (1925-1946) – żołnierz Armii Krajowej, członek podziemia poakowskiego, uczestnik akcji rozbicia więzienia św. Michała w Krakowie; Wincenty Cebula (1922-1944) – członek Batalionów Chłopskich; Józef Orkisz „Lotny” (1923-1948) – żołnierz Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica” i oddziału „Wiarusy”; Jan Sałapatek „Orzeł” (1923-1955) – żołnierz Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, dowódca oddziałów partyzanckich „Zemsta” i „Zorza”. 

W uroczystości wzięły udział rodziny zidentyfikowanych ofiar, a także prezes IPN dr Karol Nawrocki, zastępca prezesa IPN dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, kierujący Biurem Poszukiwań i Identyfikacji i zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski oraz przedstawiciele władz i instytucji państwowych. Współorganizatorem uroczystości była Kancelaria Prezydenta RP.

IPN prowadzi od wielu lat poszukiwania ofiar reżimów totalitarnych i czystek etnicznych. Lista zidentyfikowanych osób obejmuje już ponad 240 nazwisk. Krakowski oddział Instytutu w ciągu pięciu lat działalności pionu poszukiwań zidentyfikował  22 osoby. W sumie w wyniku działań IPN podjęto szczątki ponad 2 tys. osób. Od kilku lat Instytut korzysta z narzędzia udostępnionego przez amerykańskie Federalne Biuro Śledcze – systemu CODIS. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji prowadzi działania w kraju i za granicą. Zespół specjalistów przebadał kilkadziesiąt miejsc w Polsce, prowadził także prace m.in. na Ukrainie, Białorusi, Litwie oraz w Niemczech.

Na 2023 r. zespół prof. Krzysztofa Szwagrzyka zaplanował prace poszukiwawcze m.in. na terenie jednostki wojskowej w Rembertowie, w Warszawie (kontynuacja prac na terenie dawnego więzienia Toledo na Pradze, kontynuacja badań na terenie Willi Jasny Dom), w Mucznem (kontynuacja prac poszukiwawczych szczątków ofiar zbrodni UPA na Polakach) oraz kilkudziesięciu innych miejscach.

Podziel się tą informacją: