Akademia Sztuk Pięknych zaprasza na obchody Roku Matejki

Rok 2023 został ogłoszony Rokiem Jana Matejki. Z tej okazji, a także dla upamiętnienia 185. rocznicy urodzin i 130. rocznicy śmierci artysty Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie zaplanowała wydarzenia poświęcone patronowi uczelni. Można już oglądać inauguracyjną wystawę „Gypsum Flesh Story”.

Motywując ustanawianie roku 2023 Rokiem Jana Matejki, Senat Rzeczypospolitej Polskiej podkreślał, że osoba artysty może stanowić wzór obywatelskiej służby narodowi. Matejko swymi dziełami przywoływał chlubną przeszłość i potęgę Rzeczypospolitej, czym rozpalał i podtrzymywał dążenia niepodległościowe Polaków. Zarazem starał się wnikliwie analizować przyczyny upadku państwa.

 − Dla historii krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych istotna jest jeszcze jedna, rzadziej wspominana data: 150 lat temu, w 1873 r., z krakowskiej Szkoły Rysunku i Malarstwa narodziła się samodzielna Szkoła Sztuk Pięknych, której dyrektorem został Jan Matejko. To on przez 20 lat kształtował akademicki profil szkoły, zarazem wpływając na topografię Krakowa – na przekazanym przez artystę terenie przy placu Kleparskim wzniesiono w latach 1878-1879 gmach według projektu Macieja Moraczewskiego, stanowiący siedzibę główną dzisiejszej akademii. Uczelnia pragnie oddać hołd swemu patronowi i pierwszemu dyrektorowi. Dlatego od stycznia do grudnia 2023 r. zamierza realizować zarówno przedsięwzięcia nawiązujące do tradycji i historii, jak i podejmować wątki, dotyczące reinterpretacji przeszłości oraz aktualności przekazu artystycznego – plany na obchody Roku Matejki przybliża krakowska Akademia Sztuk Pięknych

20 stycznia obchody Roku Jana Matejki w murach ASP zainaugurował wernisaż wystawy „Gypsum Flesh Story”. Kontekst ekspozycji stanowi kolekcja gipsowych odlewów antycznych rzeźb, sprowadzanych do Krakowa w XIX i XX w.. Odlewy te, zdobiące na co dzień korytarze uczelni, traktowano jako narzędzie niezbędne w procesie kształcenia przyszłych artystów.

Ekspozycja została skomponowana jako prezentacja dzieł, obierających różnorodne perspektywy na cielesność, fizyczność i figurę człowieka. Prace artystów i artystek, zaproszonych do udziału w wystawie, zostały zestawione z wybranymi odlewami, które przez długie lata funkcjonowania uczelni stanowiły pomoc dydaktyczną w nauce rysunku. Pozwoliło to na stworzenie innej narracji; powstała opowieść o ciele, które odczuwa, walczy o swoją podmiotowość i choć poddawane jest rozlicznym rygorom, potrafi kształtować rzeczywistość.

W wystawie biorą udział: Marta Antoniak, Olaf Brzeski, Rafał Dominik, Bartek Górny, Ksenia Gryckiewicz, Krzysztof Grzybacz, Agata Jarosławiec, Julia Kowalska, Grzegorz Kumorek, Nadia Markiewicz, Gizela Mickiewicz, Tomasz Mróz, Dominika Olszowy, Zofia Pałucha, Andrzej Pawłowski, Dominik Ritszel, Paulina Stasik, Radek Szlęzak, Bartek Węgrzyn, Jan Eustachy Wolski, Kuba Woynarowski, Andrzej Wróblewski oraz dzieła Władysława Maślakiewicza, Stanisława Popławskiego, Saturnina Świerzyńskiego i Andrzeja Wróblewskiego, pochodzące z kolekcji Muzeum ASP w Krakowie.

Wystawę można oglądać do 21 marca, od wtorku do niedzieli, w Galerii ASP przy ul. Basztowej 18, w godzinach od 13.00 do 19.00.

Fot. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Podziel się tą informacją: