Archiwalna środa. Miejsca pamięci zagłady Żydów w Małopolsce – Kraków, 18 stycznia 2023

Zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu „Archiwalne środy”. Prelekcję pt. „Miejsca pamięci zagłady Żydów w Małopolsce w 80 lat po niemieckiej zbrodni »Aktion Reinhardt«” przedstawi Michał Zajda z Oddziałowego Archiwum IPN w Krakowie. Spotkanie w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie (ul. Dunajewskiego 8), 18 stycznia 2023 r., godz. 18.

80 lat temu niemiecki okupant w ramach „Aktion Reinhardt” dokonał największych zbrodni na Żydach znajdujących się terenach Generalnego Gubernatorstwa. Rok 1942 uznaje się za najtragiczniejszy i najkrwawszy w dziejach Shoah. W Małopolsce niemal w każdej miejscowości odnaleźć można ślady niemieckich zbrodni na polskich Żydach, o których upamiętnienie dba lokalna społeczność oraz IPN. Wciąż jednak jest wiele zapomnianych miejsc kaźni, których istnienie nie przebiło się do powszechnej świadomości.

Po wojnie Holokaust był przedmiotem manipulacji. Władze Polski „ludowej” wykorzystywały go do celów politycznych, a sytuacja społeczności żydowskiej w komunistycznej Polsce była skomplikowana i trudna. Polscy Żydzi stanęli przed problemem należytego upamiętnienia miejsc zagłady oraz zabezpieczenia wielowiekowej spuścizny swoich przodków.

Spotkanie połączone z prezentacją dokumentów poprowadzi Rafał Dyrcz, naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w Krakowie. Transmisja na Facebooku.

Podziel się tą informacją: