Jubileusz Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa działa od 125 lat. To jedna z najstarszych nieprzerwanie działających polskich organizacji społecznych. Jej celem jest prowadzenie badań naukowych nad historią, sztuką i kulturą Krakowa, upowszechnianie wiedzy o Krakowie, utrwalanie poszanowania dla pamiątek i zabytków miasta oraz troska o ich stan.

10 stycznia w siedzibie przy ul. św. Jana odbyło się uroczyste posiedzenie towarzystwa, które skupia osoby zafascynowane Krakowem, w tym grono najwybitniejszych badaczy historii i kultury starej stolicy Polski. W trakcie swojej historii Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa wielokrotnie zabierało głos w najważniejszych debatach o mieście i jego dziedzictwie. Od końca XIX w. instytucja wydaje „Rocznik Krakowski” oraz serię wydawniczą „Biblioteka Krakowska”. Od 1983 r. ukazują się materiały z sesji naukowych „Kraków w dziejach narodu”, od 1993 r. źródła do dziejów Krakowa „Fontes Cracovienses”. Dorobek edytorski towarzystwa stanowi dziś kanon wiedzy o Krakowie.

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa od 1995 r. przyznaje prestiżową nagrodę im. Klemensa Bąkowskiego, aktualnie współfinansowaną przez miasto. Patronem nagrody jest Klemens Bąkowski (1860–1938) prawnik, historyki publicysta, wybitny znawca dziejów Krakowa, który wspólnie m.in. ze Stanisławem Wyspiańskim, Stanisławem Krzyżanowskim, Stanisławem Estreicherem czy Józefem Wawel-Louisem w 1896 r. założył Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Klemens Bąkowski został dobroczyńcą towarzystwa, przekazując instytucji kamienicę przy ul. św. Jana 12, gdzie dziś znajduje się jego siedziba.

W lipcu 2022 r., po wygraniu przeprowadzonego przez miasto konkursu, towarzystwo prowadzi też w Krakowie centrum Europa Nostra Heritage Hub dla obszaru Europy Środkowej. Główne zadania centrum to reprezentowanie organizacji w Europie Środkowej i Wschodniej, transfer wiedzy i kompetencji, inicjowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i sektorem prywatnym przy ochronie i zarządzaniu dziedzictwem, a także identyfikowanie i nagłaśnianie obiektów, obszarów i praktyk domagających się wsparcia oraz ochrony na poziomie europejskim.

Szczegółowe informacje o działaniach Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa można znaleźć na stronie organizacji – bezpośredni link tutaj.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Podziel się tą informacją: