Odkryj na nowo park Jalu Kurka

W niedzielę, 1 stycznia, park Jalu Kurka został udostępniony krakowianom. Znajdujący się praktycznie w samym centrum miasta stanowi idealne miejsce na spacer, a już wiosną pokaże się nam w pełnej odsłonie.

Od momentu zakupu parku przez miasto prowadzone w nim były prace porządkowe takie jak wywożenie śmieci, sprzątanie alejek, przegląd drzewostanu. Park był mocno zaniedbany, dlatego tak ważne są prace porządkowe, które będą kontynuowane. Przed udostępnieniem parku Zarząd Zieleni Miejskiej wymienił również stare, zdewastowane ławki oraz kosze na śmieci na nowe, tak aby poprawić komfort użytkowania tego miejsca.

Wykonane prace to niezbędne minimum, tak aby po latach park mógł pełnić swoją pierwotną funkcję – służyć krakowianom jako miejsce odpoczynku i rekreacji.

W najbliższym czasie nie są planowane w nim żadne prace, tak aby można było sprawdzić w jaki sposób mieszkańcy lubią i chcą spędzać w nim czas. Na bieżąco ZZM będzie sprawdzać drzewostan, tak aby miejsce to było w pełni bezpieczne.

Teren znajdujący się pod ochroną konserwatorską będzie utrzymywany zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, tak aby mógł pełnić funkcję enklawy zieleni i ciszy w środku miasta.

Planując spacery należy pamiętać, że park otwarty jest w godz. 6.00-22.00.

Fot. Bogusław Świerzowski/ krakow.pl

Podziel się tą informacją: